สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 645

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

โควิด-19 พบเด็กเล็กพัฒนาการถดถอย - ติดมือถือ - สัมพันธ์ในบ้านมีปัญหา สสส. - ภาคีเครือข่าย พัฒนา ‘กล่องครอบครัวยิ้ม’ ส่งต่อ 2,140 ชุด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนทั่วประเทศ หวังกระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมการเล่นอิสระ เพิ่มทักษะผู้ปกครองเลี้ยงลูกยุคใหม่

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 90% ต้องปิดตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ถดถอย ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ 1.เด็กติดสื่อจอใส ทั้งทีวี โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 2.เด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ขาดกิจกรรมทางกาย และ 3. เด็กมีพัฒนาการถดถอยทั้งทางสติปัญญา กาย อารมณ์ และสังคม สสส. และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดทำ ‘กล่องครอบครัวยิ้ม’ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ไม่ให้หยุดนิ่งหรือถดถอยเพราะสถานการณ์ล็อคดาวน์ โดยใช้การเล่านิทาน และส่งเสริมการเล่นอิสระในครอบครัว

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

นางสาวณัฐยา กล่าวต่อว่า ‘กล่องครอบครัวยิ้ม’ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองมากขึ้น ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว โดย สสส. และภาคีเครือข่ายได้นำร่องจัดส่งไปยัง 17 จังหวัด 95 ตำบลในพื้นที่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ รวมจำนวน 2,140 ชุด โดยครอบครัวที่จะได้รับกล่องจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้  1.เด็กจะต้องมีอายุ 3-7 ปี 2.เด็กอาจมีพัฒนาการล่าช้า หรือคาดว่าล่าช้า 3.เด็กขาดแคลนของเล่นหรืออยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และ 4.เด็กมี ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูที่สามารถพาเล่นได้ โดยแกนนำตำบลจะคัดเลือกเด็กจากฐานข้อมูลเด็กรายบุคคล หรือข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

“ สสส. ส่งกล่องครอบครัวยิ้ม ไปยังทีมชุมชน รวม 17 จังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้เด็กๆกลุ่มเป้าหมาย ของเล่นและหนังสือนิทานที่บรรจุในกล่องจะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตรงตามวัยเด็ก เพราะการที่ผู้ปกครองได้ใช้เวลาคุณภาพในการเล่นกับเด็ก มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ส่งผลดีต่อสติปัญญาโดยตรง ส่วนการเล่านิทานให้เด็กฟัง นอกจากสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวยังทำให้เด็กรู้จักคำศัพท์มากขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสติปัญญาเมื่อเติบโต ” นางสาวณัฐยา กล่าว

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

นายพันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง กล่าวว่า กล่องครอบครัวยิ้ม มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสัมพันธภาพในบ้านและลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัว ภายในกล่องออกแบบและทำของเล่นร่วมสมัย ที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สามารถเล่นกับลูกหลานได้ เช่น โยโย่ ลูกข่าง แผ่นไม้ที่คล้ายตัวต่อ และมีรูปสัตว์ต่างๆ ที่สามารถนำมาเล่นและเล่าเป็นนิทานให้เด็กฟังได้ โดยการส่งต่อกล่องครอบครัวยิ้มจะมีอาสาสมัครชุมชนในตำบลต่างๆ ลงพื้นที่นำไปมอบให้กับเด็กในชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

นอกจากให้กล่องของเล่นแล้ว การลงพื้นที่แต่ละครั้งยังทำให้ภาคีเครือข่ายเพื่อเด็กและครอบครัวได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเก็บข้อมูลนำมาถอดบทเรียนสถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กในช่วงนี้ นำไปพัฒนาการทำงานเพื่อเด็กและครอบครัวต่อไป

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

สสส. – ภาคีเครือข่าย มอบกล่องครอบครัวยิ้ม กระตุ้นเรียนรู้เสริมเล่นอิสระ ช่วยครอบครัวฝ่าโควิด-19 thaihealth

“ กล่องของเล่นชุดนี้ไม่ใช่แค่ผู้ปกครองเล่นกับเด็กได้เพียงอย่างเดียว พี่กับน้องก็สามารถเล่นด้วยกันได้ ขอบคุณ สสส. ที่เห็นความสำคัญของการทำของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง กาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ และฝากถึงทุกครอบครัวว่าควรให้ความสำคัญต่อการเล่นกับเด็ก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาวะที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น และมีส่วนสำคัญทำให้เด็กทุกคนเติบโตไปในทิศทางที่ดี ” นายพันธ์ศักดิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม