ห่วงชาวไร่ยาสูบรายได้ลด หนุนทำเกษตรทดแทน

โดย
| |
อ่าน : 684

ที่มาและภาพประกอบจาก : ม.นเรศวร

ห่วงชาวไร่ยาสูบรายได้ลด หนุนทำเกษตรทดแทน thaihealth

วิจัย ม.นเรศวร พบ 2 ใน 3 ของชาวไร่ยาสูบภาคเหนือ อยากเลิกปลูกยาสูบ เหตุรายได้ลดลง 3 หมื่น-7หมื่น พิษโครงสร้างภาษีบุหรี่ปี 60 ทำบุหรี่นอกราคาถูกกว่าบุหรี่ไทย เสนอรัฐปรับโครงสร้างภาษีใหม่ นำรายได้หนุนชาวไร่ยาสูบ ทำเกษตรทดแทนอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า โครงสร้างภาษีบุหรี่ ปี2560 ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบในภาคเหนือ เพราะเปิดโอกาสให้บุหรี่ต่างประเทศอาศัยช่องว่างในการลดราคาบุหรี่ให้ถูกลง ผู้สูบจึงหันไปสูบบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น เป็นผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของการยาสูบแห่งประเทศไทยลดลง จากที่เคยครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 67 ในปี 2560 เหลือเพียงร้อยละ 43 ในปี 2562  จึงทำให้มีความต้องการใช้ใบยาสูบในประเทศลดลงตามไปด้วย

จากเดิมที่เคยมีความต้องการอยู่ที่ 24 ล้านกิโลกรัมต่อปี เหลือเพียง 14 ล้านกิโลกรัมต่อปี ส่งผลให้โควตารับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบลดลงตามไปด้วย ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายใบยาสูบลดลงกว่า ร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท  มีการประมาณการว่ารายได้ครัวเรือนชาวไร่ยาสูบลดลงประมาณ 30,000 บาท - 70,000 บาทต่อครอบครัว  ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวไร่ยาสูบเกือบ 30,000 ครัวเรือน  

ผศ.ดร.จักรพันธ์ กล่าวต่อว่า จากการสำรวจของเครือข่ายนักวิชาการภาคเหนือพบว่า ชาวไร่ยาสูบในเขตภาคเหนือมากกว่าครึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 68.6 ต้องการเลิกปลูกยาสูบ แต่ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า และไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และทักษะอาชีพที่จำเป็น รวมถึงยังไม่มีความมั่นใจในนโยบายของภาครัฐและนโยบายของการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่จะเข้ามาสนับสนุนการสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกหรืออาชีพทดแทนการปลูกยาสูบ

“หากรัฐบาลมีการปรับอัตราภาษีบุหรี่ให้บุหรี่มีราคาแพงขึ้น นอกจากจะช่วยให้รัฐมีรายได้จากภาษียาสูบเพิ่มขึ้นแล้ว รัฐควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาษีบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นมาจัดทำโครงการ หรือกองทุนสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบที่ได้รับผลกระทบในระยะยาว เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรม หรือการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การออกแบบหลักสูตรให้ความรู้หรือฝึกอบรมอาชีพทดแทนการปลูกยาสูบ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับการเริ่มต้นเพื่อการทำเกษตรกรรมหรือปลูกพืชทดแทน หรือเปลี่ยนอาชีพทางเลือก รวมทั้งการให้ทุนการศึกษากับบุตรหลานชาวไร่ยาสูบที่มีแผนจะเลิกปลูกยาสูบ” ผศ.ดร.จักรพันธ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม