เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ลดอัตราการสูบในเยาวชน

| |
อ่าน : 2,215

เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ลดอัตราการสูบในเยาวชน thaihealth

เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐบาลพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ช่วยลดอัตราการสูบในเยาวชน ย้ำปรับโครงสร้างภาษี ต้องทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้น

วันที่ 23 กันยายน ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย เครือข่ายเยาวชน นำโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว กลุ่มเด็กเยาวชน UGZ-Ubongenz อุบลราชธานี แกนนำเครือข่ายเยาวชนเจนแซดสตรองไม่สูบ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายครอบครัว เสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ เพื่อช่วยลดอัตราการสูบในกลุ่มเยาวชน และปกป้องสุขภาพของคนไทย

เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ลดอัตราการสูบในเยาวชน thaihealth

โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังจะพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ จึงขอสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ในการขึ้นภาษีบุหรี่ เพื่อทำให้ราคาบุหรี่มีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะขอให้มีการขึ้นราคากลุ่มบุหรี่ที่มีราคาถูก เพื่อป้องกันการเข้าถึงของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีกำลังซื้อน้อย ซึ่งมีรายงานวิจัยที่ทำการศึกษาในประเทศกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางจำนวน 17 ประเทศ พบว่า ถ้าหากราคาบุหรี่เพิ่มขึ้น 10% จะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนได้ถึง 21% และการขึ้นราคาบุหรี่ยังส่งผลให้เยาวชนตัดสินใจยากขึ้นที่จะเริ่มสูบบุหรี่ และเยาวชนที่อยู่ในระหว่างทดลองสูบ หรือที่เพิ่งเริ่มติดบุหรี่ใหม่ ๆ  สามารถที่จะเลิกสูบได้ง่ายขึ้น

เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ลดอัตราการสูบในเยาวชน thaihealth

นางสุวิมล จันทร์เปรมปรุง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเยาวชนอายุ 15-19 ปี สูบบุหรี่ถึง 400,000 คน การขึ้นภาษีบุหรี่นอกจากจะทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ ลด เลิก สูบบุหรี่แล้ว ยังเป็นมาตรการที่จะช่วยปกป้องเยาวชนกลุ่มอายุนี้อีกกว่า 4 ล้านคน ไม่ให้เข้ามาเริ่มลองสูบบุหรี่ด้วย เพราะกลุ่มอายุนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่มักจะเป็นช่วงอายุเริ่มต้นของการสูบบุหรี่ ซึ่งถ้าสามารถป้องกันไม่ให้เยาวชนช่วงอายุนี้สูบบุหรี่ จะลดโอกาสการเป็นนักสูบตลอดชีวิตของเยาวชนได้ โดยจากสถิติพบว่า เด็กไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คน จะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต และใน 3 คนที่เลิกสูบได้ โดยเฉลี่ยจะต้องใช้เวลา 20 ปี กว่าที่จะเลิกสูบได้

เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ลดอัตราการสูบในเยาวชน thaihealth

นางธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า การขึ้นภาษีบุหรี่จะช่วยปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่และยังปกป้องเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ โดยลดโอกาสที่เยาวชนจะไปติดสิ่งเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่ร้ายแรงกว่า และยังช่วยลดปัญหาการได้รับควันบุหรี่มือสองโดยเฉพาะในครอบครัว ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบการสูบบุหรี่ในบ้านสูงถึงเกือบ 30% ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลที่ต้องเสียไปอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม