ชูระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัว Home Isolation

| |
อ่าน : 1,684

ที่มา : กรมอนามัย

ชูระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัว Home Isolation thaihealth

เเฟ้มภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ใช้ระบบ 4C คือ Call Center Care Team CLXT และ Community & Communication เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home I 

แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากนโยบายอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) มอบให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  สร้างความเข้าใจการแยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home I นั้น ขณะนี้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ได้ดำเนินการโดยใช้ระบบ 4C เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home I ซึ่งประกอบด้วย C ที่ 1 คือ Call Center รับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท คือ ผู้ป่วย Step Down ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ และNew Case ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผลตรวจ ATK หรือ PCR ที่สแกนQR Code ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หรือโทรศัพท์ผ่าน 056-257224 

โดยประเมินความพร้อมของผู้ป่วยที่สามารถเข้าระบบ Home I จากอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์เพื่อการลงทะเบียน ติดตามอาการ บอกพิกัด และอื่น ๆ โดยที่พักอาศัยมีการแบ่งพื้นที่แยกชัดเจน เส้นทางเข้าถึงง่าย รวมถึงความพร้อมของชุมชนเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานบริการ Home I ในการรักษาผู้ป่วยหาย ไม่แพร่เชื้อ และสามารถป้องกันควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อรายใหม่

C ที่2 คือ Care Team ให้การดูแลตามแผนการรักษา มีการประเมินอาการแรกรับและรายวัน ผ่านแพลตฟอร์ม Dietz พร้อมทั้งประสานงานกรณีผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือฉุกเฉิน รวมถึงวางแผนการเยี่ยมติดตามอาการหลังจากดูแลรักษาที่บ้าน 14 วัน 

C ที่ 3 คือ CLXT เชื่อมโยงการรักษาจาก Care Team ในการรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา Home Isolation หรือ Refer ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นำส่งอาหาร ยา อุปกรณ์ผู้ป่วยของจำเป็นอื่น ๆ และประเมินสภาพที่พักอาศัยรวมถึงการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ เช่น Swab และ X-Ray

C ที่ 4 คือ Community & Communicationเชื่อมโยงสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อกับชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่ครอบครัวและชุมชน 

เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการโฮมไอ (Home I) แล้ว จะได้รับ “กล่องอาสาพารอด” ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด  ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย ยาลดไข้ ถุงขยะแดง และอาหารสำเร็จรูป กรณีอาหารมื้อแรกนำส่งล่าช้า บริการจัดส่งอาหาร 3 มื้อถึงบ้าน โดยมีระบบ Telemedicine โดยแพทย์ และพยาบาล VDO Call เพื่อให้การดูแลรักษา

 “ขณะนี้มีผู้เข้ารับการบริการในระบบ Home I จำนวน 43 คน และยังมีผู้รับบริการที่บ้านไม่พร้อม จำนวน34คนหากประเมินเข้าผู้เข้ารับการบริการอาการแล้วมีความรุนแรงกว่าสีเขียวจะส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากเป็นสีเหลืองจะส่งไป Community Isolation หรือ CI และเมื่อพบเป็นสีแดงจะส่งไปโรงพยาบาล โดยศูนย์Home I จะประสานให้ทั้งการส่งต่อและประสานรถจากเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งผู้ป่วยติดเชื้อ โดยระหว่างรอประสานส่งต่อ ทีม CLXTของHome Iจะจัดส่งออกซิเจนแท็งค์ขนาด16 คิว ไปให้ที่บ้าน แต่ในส่วนของผู้ที่ไม่พร้อมสำหรับอยู่บ้านจะดำเนินการประสานให้ได้รับการดูแลต่อจนครบทุกคนต่อไป” ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม