คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2564)

| |
อ่าน : 895
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

ท่ามกลางมหาวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่จากสายพันธุ์เดลต้า ที่ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นและเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจร้ายแรงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้มีอาการหนักพุ่งสูงเกินกว่าศักยภาพพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยจะรองรับได้ จำนวนผู้รอตรวจ รอเตียง จนถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มทวีสูง ขณะที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีนยังต้องฉีดเพิ่มใหมากที่สุด

ยามนี้ ทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายต้องปรับตัวช่วยกันรับมือกับปัญหาในภาวะไม่ปกติ มาตรการ เครื่องมือ หรือทรัพยากรแบบใหม่ๆ ต้องเร่งรัดนำออกมาใช้ เราไม่อาจจำกัดการตรวจและดูแลผู้ติดเขื้อด้วยบุคลากรทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพพื้นฐานได้อีกต่อไป อย่างเช่น สสส. ได้ร่วมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนภาคประชาชนและชุมชน ในการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักผู้ติดเชื้อในชุมชน (Community Isolation) ที่เชื่อมร้อยระบบประสานการติดตามโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เกิดระบบครัวกลาง แบ่งปันอาหารการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และหารายได้เสริมในชุมชนที่จะรองรับปัญหาภายหลังการควบคุมโรคในชุมชนได้ระดับหนึ่งแล้ว

ยังมีอีกหลายตัวอย่างของการปรับตัว ปรับแผนของภาคีสร้างเสริมสุขภาพต่อการรองรับวิกฤตโควิด-19 ระลอกนี้ ทั้งการปรับตัวในชุมชน องค์กร และการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบาง

แม้ปัญหาจากโรคระบาดจะเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาช่วยกันดูแล แต่ปัญหาสุขภาวะอื่นก็ยังดำรงอยู่ ไม่ได้หายจากไป ตรงกันข้ามอาจถูกเลื่อนการป้องกันดูแลที่จำเป็นออกไป จนน่าห่วงว่า ปัญหาจากโรคเหล่านั้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช ฯลฯ จะเกิดการเสียหายไปมากแล้วอย่างเงียบ ๆ ในขณะนี้ และจะท่วมท้นมากมายภายหลังโควิด-19 ทุเลาลง เราจึงไม่อาจละเลยงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นไปเลยได้

อย่างในช่วง 3 เดือนนี้ ชาวพุทธเริ่มต้น "เข้าพรรษา" ที่สังคมไทยใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบายมุข และสิ่งมึนเมา ซึ่งตลอด 18 ปีที่ผ่านมา สสส. ทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อชวนให้คนไทย เลิกดื่ม จนสามารถขยายไปสู่แคมเปญเลิกเหล้าอื่น ๆ ในเวลาต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า ซึ่งนับว่า เป็นหนึ่ในมาตรการทางสังคมในการควบคุมผลกระทบจากการดื่มสุราในสังคมไทย ที่ไม่ควรให้ขาดหายว่างเว้นไป

ยิ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความรุนแรง อุบัติเหตุ การได้โอกาสลด ละ เลิก ย่อมเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 อีกทางหนึ่ง

ในปีนี้ การณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จึงเน้นรณรงค์รูปแบบออนไลน์ New Normal เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ภายใต้แนวคิด "สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด" เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจากโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้คนในครอบครัวงดดื่มเหล้าตลอด 3 เดือนในวันเข้าพรรษา ด้วยการเขียน "จดหมายสื่อรัก" เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง จุดประกายความคิดให้พ่อแม่อยากเลิกเหล้าเพื่อลูก

งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นเหมือนการสร้างบรรทัดฐานหนึ่งให้ทั้งนักดื่ม และคนรอบข้างตระหนักถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิก หรือมีความสำรวมในการดื่มได้อย่างจริงจัง จนปัจจุบันได้สร้างส่วนร่วมจากครอบครัว คนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตั้งชมรมของคนเลิกเหล้าใน 892 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการชักชวนคนอื่นเลิกเหล้าอย่างกว้างขวาง โดยจำนนคนตั้งใจงดเหล้าให้ได้ครบพรรษา หรือคนหัวใจหิน เลิกเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา หรือคนหัวใจเหล็ก และเลิกเหล้าไปตลอดชีวิต หรือคนหัวใจเพชรก็เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีถึงร้อยละ 5 ที่ปรับพฤติกรรมแล้วตั้งใจจะเลิกดื่มไปตลอดชีวิต

ยังมีเรื่องน่ายินดีเมื่อการสื่อสารสุขภาวะในการทำภาพยนตร์โฆษณาชุด "Bok choy" (กวางตุ้ง) ของ สสส. ที่สื่อสารเรื่องการบริโภคผักปลอดภัย โดยให้คนหันมาบริโภคผักตามฤดูกาล แทนการบริโภคตามความนิยม จะช่วยลดผลกระทบการปนเปื้อนของสารเคมีลงได้ โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพิ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver) ในหมวดภาพยนตร์ (Film) จากงาน Cannes Lions International Festival 2021 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับ มาสมทบกับอีกหลายรางวัลนานาชาติที่ได้รับมาก่อนหน้านี้

การได้รับรางวัลอาจจะเป็นข่าวดี แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือเสียงสะท้อนถึงคุณภาพการสื่อสารสุขภาพที่สำคัญให้ถึงประชาชน เพราะนั่นคือหนึ่งในเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม