เเนะ 5 เทคนิคจูงใจเด็กเเปรงฟัน ป้องกันฟันผุ

| |
อ่าน : 1,725

ที่มา : กรมอนามัย

เเนะ 5 เทคนิคจูงใจเด็กเเปรงฟัน ป้องกันฟันผุ thaihealth

เเฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 5 เทคนิคจูงใจให้เด็กแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ย้ำบีบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม แปรงฟันให้ถูกวิธี ช่วยป้องกันฟันผุ สร้างเสริมสุขภาพฟันที่ดี

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคฟันผุยังเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากสำคัญของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน จากระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center : HDC) พ.ศ. 2564 พบเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี มีฟันผุมากกว่าร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินอาหารหวาน และขาดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงเป็นบุคคลสำคัญในการฝึกลูกน้อยแปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 ได้แก่ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที และไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มหลังแปรงฟันนาน 2 ชั่วโมง ซึ่งควรฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน

โดยใช้ 5 เทคนิคจูงใจให้เด็กแปรงฟันเป็นประจำ ดังนี้ 1) ชวนลูกซื้อแปรงสีฟันด้วยกัน ให้ลูกเลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม พร้อมลายการ์ตูนที่ลูกชื่นชอบ 2) กำหนดเวลาการแปรงฟันที่ชัดเจน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน 3) เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และมีรสชาติที่ลูกชอบ 4) ฝึกให้ลูกบ้วนยาสีฟันเองหลังแปรงฟันเพื่อป้องกันการกลืนยาสีฟันและ 5) ทำช่วงเวลาแปรงฟันให้เป็นเวลาแห่งความสุข เช่นเปิดเพลงระหว่างแปรงฟัน เปิดคลิปวีดีโอเรื่องโปรดเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกน้อย

ทางด้าน ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข รักษาการตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย กล่าวว่า แม้การฝึกลูกน้อยให้แปรงฟันอย่างถูกต้องจะเป็นการปลูกฝังนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี และเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกแปรงฟันกับลูกแบบมีระยะห่าง แยกใช้อุปกรณ์การแปรงฟัน ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แก้วน้ำบ้วนปากเฉพาะบุคคล ไม่ปะปนกัน แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ทำความสะอาดอ่างบ้วนน้ำหลังแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อโควิด-19 

นอกจากนี้ ควรเลือกยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1,000 ppm  ที่มีเครื่องหมายรับรองจาก อย. มีวันเดือนปีที่ผลิตไม่เกิน 3 ปีซึ่งกรมอนามัยได้กำหนดปริมาณและวิธีใช้ที่เหมาะสม และปลอดภัยโดยเด็กอายุระหว่าง 0 – 3 ปี ให้บีบยาสีฟันแตะขนแปรงพอเปียก เด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้บีบยาสีฟันขนาดเท่าความกว้างของแปรง และผู้ที่อายุมากกว่า 6 ปี ให้บีบยาสีฟันเท่าความยาวของแปรงที่ต้องระมัดระวังมากคือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักกลืนยาสีฟันโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องควบคุมดูแลการแปรงฟันให้เด็กและเก็บยาสีฟันให้พ้นจากมือเด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม