คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

โดย
| |
อ่าน : 30,338

เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข

 

 

          รัฐบาลประกาศคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข รมช.สาธารณสุข ชี้ความรุนแรงในครอบครัว 80% เกิดจากน้ำเมา ดึงเยาวชน 3,100 โรงเรียน ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เครือข่ายเยาวชนฯ ขอบคุณ อภิสิทธิ์ - สนั่น ห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่

 

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ มีนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยในปีนี้รัฐบาลได้มอบคำขวัญงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2552 ที่ว่า เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข

 

          นายมานิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย โดยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2550 คนไทยถึง 10.3 ล้านคน เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดยมีถึง 3.3 ล้านคนที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ที่มีอัตราการดื่มประจำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อปี 2539 ถึง 70% ซึ่งถ้าหากรัฐบาลและสังคม ไม่มีมาตรการดูแลเพียงพอ เราคงมีคนรุ่นใหม่ติดแอลกอฮอล์กันเป็นจำนวนมาก ผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำไปสู่การเจ็บป่วยกว่า 60 โรค ซึ่งในปี 2549 พบว่ามีผู้ป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ถึง 3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายถึง 2.6 ล้านคน

 

          ผลจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ยังก่อปัญหาให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กมีจำนวนมากขึ้น จากตัวเลขการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ประจำจังหวัด 297 แห่ง ในปี 2550 พบว่า มีเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำทารุณ เข้ารับบริการจำนวน 19,068 ราย และจากสถิติของกองวิจัยและวางแผน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 - 255 1 พบว่ามีผู้หญิงเข้าแจ้งความดำเนินคดีการทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อนหญิงชี้ว่าร้อยละ 70 - 80 ของชาย ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยการทุบตีทำร้ายร่างกายและด่าทอทำร้ายด้านจิตใจ นายมานิต กล่าว

 

          นายมานิต กล่าวว่า เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รัฐบาลจึงมอบคำขวัญในปีนี้ว่า เลิกเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุขเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมของการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กเยาวชน พร้อมกับรณรงค์ให้เยาวชนร่วมเชิญชวนให้พ่อแม่เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการลดปริมาณการดื่ม และยังเป็นการลดความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ซึ่งในปีนี้ประชาคมงดเหล้าจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และการเชิญชวนให้พ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อสร้างความสุขขึ้นในครอบครัว

 

          นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า จากการรณรงค์ในช่วงเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 6 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เข้าร่วมงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาอยู่ในระดับที่พอใจ โดยผลสำรวจของศูนย์วิจัยเอแบคโพล ตั้งแต่ปี 2547 - 2551 พบว่า มีผู้ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา เฉลี่ย 56 % โดยมีผู้งดเหล้าตลอด 3 เดือน เฉลี่ย 3 2% ซึ่งสูงกว่าสถานการณ์ก่อนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จากข้อมูลการสำรวจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544 พบว่า มีคนงดเหล้าเข้าพรรษาเพียง 11.8%

 

          นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยที่จะทำให้การงดเหล้าดีขึ้น คือ คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลูก ภรรยา และพ่อแม่ มีส่วนสำคัญในการชักจูงให้คนหันมาเลิกเหล้าได้ถึง 38% ด้วยเหตุนี้ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงได้เน้นที่ครอบครัวเป็นสำคัญ ด้วยการให้ลูกชวนพ่อแม่ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

          โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำโครงการนำร่อง ในโรงเรียนทั้งหมด 3,100 แห่ง ให้นักเรียนชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องเลิกเหล้า สนับสนุนชุมชนเพื่อร่วมกับเด็กนักเรียนรณรงค์เลิกเหล้า จำนวน 50 โครงการ พร้อมกับจัดค่ายครอบครัวเลิกเหล้า จำนวน 80 ครอบครัว จาก 4 ภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีวัดเป็นศูนย์เลิกเหล้า จำนวน 171 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดละเลิก และมีศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกเหล้า ที่หมายเลข 02-379-1020 ทุกวันระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น.

 

          เครือข่ายเยาวชนฯ ขอบคุณ อภิสิทธิ์ - สนั่น ห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่

 

          ที่กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา นำผู้แทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กว่า 30 คน เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอบคุณคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มี พ.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธาน และขอบคุณ นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนและลงนามประกาศให้วันพระใหญ่ 4 วัน คือ มาฆะบูชา วิสาขบูชา เข้าพรรษา และอาสฬบูชา เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

          น.ส.จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ กล่าวว่า การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ คือจุดเริ่มต้นในการสร้างมิติดีๆ กับสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน ซึ่งเครือข่ายเยาวชนได้ร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์ และองค์กรงดเหล้า ผลักดันมายาวนาน แต่เพิ่งจะมาสำเร็จในรัฐบาลนี้

 

          พวกเราดีใจอย่างที่สุด ที่ผู้ใหญ่ได้สร้างกฎกติกา ที่ถูกต้องดีงามไว้ให้ และหวังว่าในอนาคต นายกรัฐมนตรี จะมีนโยบายดีๆ ออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กๆ และเยาวชนจะขอเป็นฝ่ายสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ตลอดไป

 

          น.ส.จิราภรณ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดจากร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบสถาบันการศึกษา การขายเหล้าในหอพัก รวมถึงร้านเหล้าปั่นที่เป็นเหล้าแปลงร่าง เพื่อขายให้เด็กเยาวชนโดยเฉพาะผู้หญิง เพราะมีสีสันสวยงาม รสหวาน ทำให้ดื่มแล้วเมาโดยไม่รู้ตัว ก็รุนแรงมากขึ้น เครือข่ายเยาวชนฯ จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาตรการ ดังนี้

 

          1. ควบคุมร้านเหล้าปั่นและการขายเหล้าปั่น โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้สถานศึกษาและหอพัก ให้ออกเป็นประกาศกฎกระทรวงโดยเร่งด่วน

 

          2. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมประสานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือและร่วมกำหนดการปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกัน ไม่ใช้แบบโยนกลองหรือปัดความรับผิดชอบ

 

          3. เครือข่ายเยาวชนฯ ยินดีจะนำผู้แทนคณะกรรมการควบคุมฯ ลงพื้นที่จริง

 

          ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรี แทนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวพุทธ ที่เห็นความสำคัญของวันพระใหญ่ จึงกรุณาลงนามในประกาศสำนักนายกฯ ให้ห้ามขายน้ำเมาในวันพระใหญ่ทั้ง 4 วัน ซึ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นโรคติดเหล้าหรือแอลกอฮอล์ลิซึม จนขาดไม่ได้ และย่อมเข้าใจว่านี่เป็นวัฒนธรรมของไทย นักท่องเที่ยวจะชื่นชมเสียด้วยซ้ำ ส่วนคนไทยก็ไม่กระทบ เพราะส่วนใหญ่จะงดเว้นในวันพระใหญ่อยู่แล้ว แต่หากมีพวกที่ติดมาก ขาดไม่ได้ ก็สามารถซื้อตุนไว้ เนื่องจากกฎหมายแค่ห้ามขาย ไม่ได้ห้ามดื่ม

 

          "สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่นี้ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเครือข่ายภาคีงดเหล้ากว่า 300 องค์กร จะประสานพลังทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในทุกจังหวัด เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือไปยังร้านค้า ผู้ประกอบการ ทุกแห่ง ในการร่วมงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย และรณรงค์ไปพร้อมกับงานงดเหล้าเข้าพรรษาที่ทุกจังหวัดเตรียมจัดอยู่แล้วในวันเข้าพรรษานี้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update 03-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม