สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

| |
อ่าน : 3,356

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

สสส.  ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19  จัดทำ  “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)”  สำหรับผู้ป่วยสีเขียว  เตรียมความพร้อมชุมชน  หนุนมาตรการรัฐ   เสริมสร้างความเข้าใจ  คลายกังวลรักษาที่บ้าน   พร้อมประสานหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลใกล้ชิด

ดร. สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  กล่าวว่า  สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  รุนแรงเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะพื้นที่  กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  รวมถึงจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เนื่องจากโควิด-19  สายพันธุ์เดลต้าติดเชื้อง่ายขึ้น  เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจรุนแรงขึ้นทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อ  และผู้ป่วยรอรับการรักษามีจำนวนมาก  เกิดปัญหาการบริหารจัดการเตียง  ระบบการรักษาพยาบาลมาถึงขีดจำกัด  มาตรการการดูแลผู้ป่วยโดยวิธีแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)  และการแยกกักตัวในชุมชน  (Community Isolation)  จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่เข้ามาช่วยดึงผู้ติดเชื้อในระดับสีเขียวออกจากสถานพยาบาล แล้วไปรับผู้ป่วยอาการหนักได้มากขึ้น  โดยยังสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  พร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

โดย  สสส.  ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี  (IHRI)  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  เครือข่ายสลัมสี่ภาค  และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  พัฒนาแกนนำ  สร้างต้นแบบชุมชน  33  ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  และปทุมธานี  ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านและที่ชุมชน  รวมถึงได้ขยายแนวทางดังกล่าวไปยังเครือข่ายร่วมสร้างสุขชนท้องถิ่นน่าอยู่  ภาคีสุขภาพของ  สสส.  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า  600  แห่ง  และเพื่อสนับสนุนมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน  สสส.  ร่วมมือกับกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.)  และ  สปสช.  จัดทำ  “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)”  โดยรวบรวมข้อมูลจากทีมแพทย์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการรักษาตัวอยู่บ้าน  โดยเชื่อมร้อยระบบประสานการติดตามโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างใกล้ชิด

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

“การให้ความรู้กับสังคมในเรื่องการจัดการแยกกักตัวที่บ้านที่ถูกต้อง  เพื่อคลายกังวลทั้งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  และคนในชุมชน โดยเฉพาะการทำให้ผู้ติดเชื้อ  หรือผู้ใกล้ชิดเข้าใจว่า  การแยกกักตัวที่บ้านสามารถจะดูแลปลอดภัยใกล้เคียงอยู่โรงพยาบาล  แต่อยู่ในบ้านหรือชุมชนที่คุ้นเคย  รวมถึงการปฏิบัติตนเองให้ถูกวิธีจนปลอดภัยในช่วง  14  วัน  ทั้งนี้ยังช่วยทำให้โรงพยาบาลมีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยสีแดง  และสีเหลือง  ที่มีอาการหนัก  ขณะที่คนใกล้ชิด  ครอบครัวและชุมชนของผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน  ควรเข้าใจ  เห็นใจ  และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถผ่านวิกฤต  และหายจากโรคโควิด-19  นี้ได้”   ดร.สุปรีดา กล่าว

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

ทั้งนี้  ภายใน  “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)”  มีเนื้อหาที่สำคัญ  สำหรับการดูแลตนเองหรือคนใกล้ชิดที่ป่วยโควิด-19  สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน  ตั้งแต่การพิจารณาให้แยกกักตัวที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ  ขั้นตอนการปฏิบัติตัวต่าง ๆ  การประสานข้อมูลกับทางแพทย์ตามระบบบริการ  เช็กความพร้อมของสิ่งของต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการกักตัว  ข้อปฏิบัติที่ต้องเคร่งครัดในการกักตัว  อาการแบบไหนที่ต้องรีบติดต่อแพทย์  การดูแลเด็กที่ติดเชื้อ  ไปจนถึงการจัดการกับขยะติดเชื้อ  สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ  การแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)  ได้ที่   http://ssss.network/rnzwu

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม