5 ศูนย์สร้างครัวชุมชนและเครือข่าย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

| |
อ่าน : 306

‘คนไร้บ้าน’ คือ ประชากรกลุ่มเปราะบาง ในวิกฤตโควิด-19
‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ในชุมชน ช่วยคนกลุ่มนี้ให้มีสุขภาวะที่ดีได้

ชวนรู้จัก 5 ศูนย์ ‘ครัวชุมชน’  ช่วย ‘คนไร้บ้าน’ ช่วงโควิด-19
- ศูนย์คนไร้บ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี
- ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู กรุงเทพฯ
- ศูนย์คนไร้บ้านเตื่อมฝัน จ.เชียงใหม่
- ศูนย์คนไร้บ้านโฮมแสนสุข จ.ขอนแก่น
- จุดประสานงานอาสาสมัครคนไร้บ้าน จ.กาญจนบุรี

เพราะ…ทุกชีวิตมีค่า สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ ‘คนไร้บ้าน’  มีรายได้ พึ่งพาตัวเอง และใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนและสังคมได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ