3 ทักษะดี ๆ เพื่อให้ฉลาดทางอารมณ์

| |
อ่าน : 956

ที่มา : บทความสาระสุขภาพ  3 ทักษะดี ๆ เพื่อให้ฉลาดทางอารมณ์! SOOK Magazine ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2561 หน้า 18

3 ทักษะดี ๆ เพื่อให้ฉลาดทางอารมณ์ thaihealth

แฟ้มภาพ

EQ (Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง  ถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่ม EQ ทักษะ 3 อย่างนี้ช่วยได้

1. ตระหนักรู้อารมณ์ : รู้ตัวว่าในขณะนั้นๆ ตัวเองกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์แบบใด เช่น ทะเลาะกับแฟนที่กำลังโกรธ ก็รู้ตัวว่ากำลังโกรธและโกรธเพราะแฟนมีเรื่องปิดบัง เสียใจน้อยใจก็รู้ตัวว่ากำลังเสียใจน้อยใจ สาเหตุอาจเพราะสมาชิกทุกคนในบ้านหลงลืมวันเกิดของคุณ ฯลฯ

2. ควบคุมอารมณ์ เพื่อจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อเกิดอารมณ์ติดลบขึ้นมาแล้ว และปล่อยให้อารมณ์พุ่งสูงขึ้นหรือดำดิ่งลง มักไม่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลองเปลี่ยนเป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะอธิบายถึงเหตุผลของตนเองโดยมีเป้าหมายการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

3. จัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในทางที่ดี : ผู้ที่มีอีคิวสูงจะคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ หรือควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้เป็นอย่างดี ช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ เนื่องจากทักษะดังกล่าวหล่อหลอมให้รู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง ตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ


 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม