หนุนหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,018

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

หนุนหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

หญิงตั้งครรภ์ จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ทางกรมอนามัยจึงเร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่การระบาดของโควิด-19 ที่อุบัติขึ้น และเริ่มระบาดในประเทศไทยเมื่อต้นปี 2563 อีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชน ประกอบกับหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อติดเชื้อ และมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อเด็กและครอบครัว

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันผลักดันนโยบาย ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสมผ่านคลินิกฝากครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์ไปรับบริการอยู่ โดยให้หญิงตั้งครรภ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

“ในขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากขึ้น กรมอนามัยได้มีการติดตามข้อมูลในกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงมีการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาจากโควิด-19 เพื่อหามาตรการป้องกันและลดการเสียชีวิตร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดประชาชนบางกลุ่มเกิดความตระหนก หวาดกลัว ในขณะที่บางกลุ่มไม่ตระหนักและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านทางสื่อสังคมต่าง ๆ มากมาย ก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสุขภาพของประชาชนโดยรวม ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

จึงจำเป็นต้องทราบถึงนโยบายการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมีความรู้สามารถให้บริการและคำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งการบริหารจัดการการให้บริการในสถานพยาบาลสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทั้งนี้ กรมอนามัย จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และประชาชนทั่วไป รับฟังการเสวนา “การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักส่งเสริมสุขภาพ และ Facebook Live กรมอนามัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม