เเนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19

| |
อ่าน : 3,405

ที่มา : กรมควบคุมโรค

เเนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19 thaihealth

เเฟ้มภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี การรวมตัวกันของพนักงานเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตสินค้า

จากรายงานการสอบสวนของหน่วยงานในพื้นที่ พบว่าปัจจัยเสี่ยงในโรงงาน ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการทำงานร่วมกัน, รถรับส่งพนักงานเป็นแบบ รถสองแถวหันหน้าเข้าหากัน, รถรับส่งพนักงานไม่ได้มีการกำหนดให้นั่งห่างกัน, การใช้นิ้วสแกนเข้าทำงาน, การพูดคุยขณะทำงาน, ความแออัดในสถานที่ทำงาน, ใช้สิ่งของ และสถานที่ร่วมกัน, ไม่สวมหน้ากากตลอดเวลา, การรับประทานอาหารร่วมกัน, การใช้แก้วน้ำร่วมกันของพนักงาน การทำงานข้ามแผนกของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง 

ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที, ใช้บัตรสแกนเข้าทำงานแทนการใช้นิ้วสแกน เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อ, จัดตารางทำงานเหลื่อมเวลา ลดความแออัดของพนักงาน, สวมหน้ากากตลอดเวลา, มีฉากกั้นระหว่างทำงาน , งดการรับประทานอาหารร่วมกัน, ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน, ไม่ทำงานข้ามแผนก แยกการทำงานตามแผนกของตัวเอง, การใช้รถรับส่งร่วมกัน ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างกัน และงดซื้ออาหารมารับประทานบนรถ  

สำหรับพนักงานที่มีอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันให้หยุดงาน กักกันตัวตามแนวทางและไปตรวจวินิจฉัยและรักษาตามระบบ โดยโรงงานควรมีระบบการสุ่มตรวจหาเชื้อในพนักงานเพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดได้ไวขึ้น และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกรณีพบผู้ติดเชื้อ    

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันส่วนบุคคลตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขยังต้องปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ต้องสวมหน้ากาก ล้างมือเว้น ระยะห่าง และเมื่อออกนอกบ้านไปสถานที่สาธารณะ สแกนไทยชนะ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อร่วมกันหยุดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม