งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

โดย
| |
อ่าน : 2,109

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th

งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ thaihealth

ใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงเวลา งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมรณรงค์ที่สำนักงานกองทุน​สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้ทำต่อเนื่องมายาวนานกว่า 18 ปี ช่วยให้หลายคนใช้ช่วง​เข้าพรรษา เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกเหล้าได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้ จะทำให้ทุกคนต้องหันมาใช้ชีวิตแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ปัญหาการดื่มเหล้า ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตของผู้อื่นรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้เลย

นับเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) จัดเสวนาออนไลน์ “เลิกเหล้าเข้าพรรษาอย่างไร ให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด -19”

พร้อมการยกระดับ “ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด สายด่วน 1413” โฉมใหม่ จัดนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการเลิกสารเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชน ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการลด ละ เลิกอบายมุขในวันเข้าพรรษา

“โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ริเริ่มโดย สสส.และภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ปี 2546 และตั้งแต่ทำโครงการมากว่า 18 ปี ก็ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชน” เป็นข้อมูลจาก นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.

งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ thaihealth

นางสาวรุ่งอรุณ บอกว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเหล้าถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องลดละเลิกโดยเร็ว เพราะการดื่มเหล้านอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs แล้ว เหล้ายังส่งผลกระทบทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอ รวมไปถึงพฤติกรรม การตั้งวงดื่มสังสรรค์ ที่ไม่สามารถรักษาสุขอนามัยได้ดีพอ นำมาสู่ความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ได้ง่าย

รักษาการ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. บอกต่อว่า ผลสำรวจการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2563” โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ระบุว่ามีผู้ร่วมลดละเลิกดื่มแอลกอฮอล์รวม 12.14 ล้านคน โดยผลของการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สุขภาพร่างกายดีขึ้น มีเงินเก็บ และสภาพจิตใจดีขึ้น

งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ thaihealth

นางสาวรุ่งอรุณ กล่าวเสริมว่า อีกหนึ่งภารกิจที่ สสส. สนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรม คือการสนับสนุนให้เกิดศูนย์ปรึกษาปัญหาการดื่มสุรา สายด่วน 1413 เพื่อให้บริการปรึกษาการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปีนี้ได้ยกระดับให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการเพิ่มนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกสารเสพติดทุกชนิด เพราะเชื่อว่าทุกคนจะมีสุขภาวะที่ดีได้ จะต้องเริ่มจากการใช้ชีวิตที่ปราศจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถโทร เพื่อขอรับคำปรึกษาได้

งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ thaihealth

ด้าน รศ.พญ.รัศมน  กัลป์ยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่มีสถานการณ์ของโควิด-19 พบว่า มีประชาชนโทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาจำนวนมาก เฉลี่ย 300 คนต่อวัน ซึ่งในช่วงรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน คาดว่าจะมีคนโทรเข้ามามากถึง 500 – 1,000 คนขึ้นไป โดยปีนี้สายด่วน 1413 ได้ยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มนักจิตวิทยาคอยให้คำแนะนำ และประเมินความเสี่ยงกับประชาชน ที่ต้องการเลิกดื่มเหล้าและสารเสพติดทุกชนิด

รศ.พญ.รัศมน บอกอีกว่า หลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเข้าพรรษาในการเลิกเหล้า แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือ อาการถอนสุรา ซึ่งอันตรายถึงชีวิต มักเกิดขึ้นในผู้ที่หยุดดื่มเหล้ากะทันหัน หลังจากที่ดื่มหนักมานานหลายปี ซึ่งในรายที่อาการไม่รุนแรง อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดอาการมือสั่น ใจสั่น เหงื่อออก มีไข้ กระสับกระส่าย คลื่นไส้อาเจียน แต่ในรายที่อาการรุนแรง อาจมีอาการประสาทหลอน ความดันโลหิตสูง ชักเกร็งกระตุก จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้

งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ thaihealth

“ดังนั้นการเลิกเหล้าให้ปลอดภัย ไม่แนะนำให้หยุดดื่มในทันที แต่ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าให้ติดต่อไปที่สถานพยาบาล เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือโทรติดต่อศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา สายด่วนเลิกเหล้า 1413 เปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น. ทุกวัน ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ ส่วนกรณีผู้ที่ติดเหล้า และกำลังจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ควรจะขอรับคำปรึกษาด้วยเช่นกัน” ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด กล่าว

ขณะที่ “นายณพสิน  แสงสุวรรณ” หรือ “หนุ่ม กะลา” นักร้องขวัญใจวัยรุ่น เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าหนักมาก และดื่มต่อเนื่องมากว่า 10 ปี  ช่วงหลังเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งไอเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด ดื่มไม่รู้สึกตัว และจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ตื่นมาพบว่าร่างกายบาดเจ็บ และช่วงหลังที่ดื่มหนักพบว่าการดื่มทำให้เครียดมากขึ้น กลายเป็นคนเก็บตัว เกิดภาวะซึมเศร้า จนต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอยู่หลายเดือน

งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ thaihealth

นักร้องขวัญใจวัยรุ่น เล่าต่อว่า จากนั้นจึงตัดสินใจเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา จนตอนนี้เลิกได้ 11 ปี แล้ว ดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาอยากเชิญชวนให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเลิกเหล้า ซึ่งสายด่วน 1413 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เชื่อว่าจะทำให้ความตั้งใจของทุกคนเป็นจริงได้

สำหรับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกเหล้าให้สำเร็จนั้น หนุ่ม กะลา เผยให้ฟังว่า

1. ตั้งเป้าหมายชีวิต   อยากเป็นคนที่ดีขึ้น

2. รู้สึกสงสารครอบครัวคนและใกล้ชิด ที่ต้องอยู่กับคนติดเหล้า

3. จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รัก   หากตายก่อนวัยอันควร

4. เปลี่ยนความคิดเหล้าไม่ได้ให้ความสุข แต่ให้ความทุกข์

5. กลัวทำผิดศีล เพราะการดื่มเหล้าขัดกับหลักศาสนา

6. กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการเลิกเหล้าให้สำเร็จ

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ใจ และไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่ใช้ความพยายาม สสส. ขอเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิกการดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้ เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษา เพื่อให้สามารถหยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างปลอดภัย สามารถติดต่อศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา หรือสายด่วนเลิกเหล้า 1413

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม