ส่งกล่องมหัศจรรย์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19

| |
อ่าน : 1,012

ที่มาและภาพประกอบ :  wearehappy 

ส่งกล่องมหัศจรรย์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19 thaihealth

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องได้รับประสบการณ์จากการได้ทดลอง ลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงได้มีโอกาสในการคิด ลองผิดลองถูก สร้างสรรค์ ตามจินตนาการของตนเอง

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องป้องกันตัวเองด้วยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ การหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่สาธาณะที่มีผู้คนจำนวนมาก มีการปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เด็กหยุดเรียน ส่งผลให้เด็กและครอบครัว ต้องใช้เวลาในบ้านเพิ่มมากขึ้น หลายครอบครัวประสบปัญหา ไม่มีวิธีการจัดการดูแลเด็ก ไม่สามารถหากิจกรรมมาให้เด็ก ๆ ทำ  เพื่อลดเวลาหน้าจอลง และตัวพ่อแม่เองที่มีลูกอยู่ในวัยปฐมวัยยิ่งไม่ควรใช้สื่อหน้าจอมากเกินไป เพราะทำให้การใช้เวลากับลูกลดน้อยลง และเกิดการละความสนใจจากลูกไปสู่หน้าจอ การที่เด็กใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการอันสำคัญของเด็กปฐมวัย เช่น การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายลดน้อยลง ขาดการปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น

เครือข่ายครูมหัศจรรย์ทั่วประเทศ (จุดเริ่มต้นจากโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และกลุ่ม wearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงร่วมกัน จัดกิจกรรม ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยสู้ภัยโควิด โดยได้นำ "สื่อไม่สำเร็จรูป" หมายถึง สื่อที่ส่งเสริมการเล่นแบบสร้างสรรค์ กับเล่นที่ไม่สำเร็จรูป มีความหลากหลาย แปรเปลี่ยนต่อเติมได้หลากหลายรูปแบบตามจินตนาการ

เด็กได้ออกแบบการเล่น กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง พัฒนาสติปัญญา ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้บล็อก ไม้หนีบ ตุ๊กตาถุงกระดาษ ชวนร้อยเชือกรูปสัตว์ ชวนลูกเล่นต่อภาพจิ๊กซอว์ และเกมการศึกษา เกมโดมิโน่ เกมโดภาพตัดต่อ ผัก ผลไม้ จับคู่ภาพ นับเลข ฯลฯ ที่ช่วยส่งเสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ของเด็ก รวมไปถึงเมล็ดพันธ์ผักโตไว เช่น ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด ส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และทำให้มีอาหารรับประทานในช่วงที่ต้องอยู่บ้านอีกด้วย

ส่งกล่องมหัศจรรย์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19 thaihealth

จากแนวคิดของสื่อไม่สำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ต่อยอดความคิดของตัวเอง ร่วมกับผู้ปกครอง จัดเป็น "กล่องมหัศจรรย์"  เพื่อส่งมอบให้กับเด็กและครอบครัว เป็นการบรรเทาทุกข์ทางใจ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ปกครอง และเด็กได้มีกิจกรรม ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพผ่านสื่อ และกิจกรรมสร้างสรรค์  ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ( กาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา) ของเด็กปฐมวัย  และผู้ปกครองยังได้เข้าใจประยุกต์ใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกัน   โดยสื่อสร้างสรรค์เหล่านี้ เป็นสื่อที่ครูผลิตขึ้นเองและส่งมอบให้กับครอบครัวของเด็กๆ พร้อมกับใบงานในช่วงเวลาที่เด็กๆต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน  กล่องมหัศจรรย์ หรือกระเป๋ามหัศจรรย์ นี้ แต่ละศูนย์ฯ จะมีสื่อสร้างสรรค์ที่ครูออกแบบพัฒนาที่แตกต่างกันไปภายใต้แนวคิด สื่อไม่สำเร็จรูป ที่คงความมหัศจรรย์ให้เด็กๆ และครอบครัว มาร่วมกันค้นหาและต่อยอด สร้างสรรค์รูปแบบการเล่นของตัวเองต่อไปได้      

สสส.สนับสนุนให้ครูปฐมวัยได้ มอบ "กล่องมหัศจรรย์"  ให้กับเด็กและครอบครัว ไปจำนวนกว่า 1,000 ครอบครัว จาก 30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กระจายอยู่ใน 4 ภาคของประเทศไทย ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีเวลาร่วมกันอย่างมีสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม