สำรวจ 4 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดเสี่ยงจาก NCDs

| |
อ่าน : 3,243

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก สสส.

สำรวจ 4 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดเสี่ยงจาก NCDs thaihealth

สสส. ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เตรียมสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยจาก 4 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ในทุกจังหวัด หลังพบเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย

ดร. สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการข้อมูลและการสนับสนุนทางเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเมินสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicablediseases;NCDs) ของคนไทยโดยศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  ได้แก่  การสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม  การขาดกิจกรรมทางกายร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน

จากกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดของประเทศไทย โดย สสส. สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณดำเนินงานทั้งนี้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย  โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs  ปีละ  4  แสนราย

ด้าน นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการ สสช. กล่าวว่า สสช. รับผิดชอบบริหารจัดการการดำเนินงานสำรวจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข  ในการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการรวม  ทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

นอกจากนี้ยังได้ตกลงให้ สสส. ใช้ข้อมูลจากสำมะโนและสำรวจที่จัดทำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคล หรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์แก่ สสส. ในการวิเคราะห์และติดตามภาวะสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรต่างๆข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนจะนำเสนอสรุปผลสำคัญได้ภายในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2564

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม