ทำอย่างไร เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์

| |
อ่าน : 5,161

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ

 ทำอย่างไร เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ thaihealth

การเรียนก็สำคัญ โควิด-19 ก็ต้องป้องกันด้วย ในยุคที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับทุกด้านในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องเรียนหนังสือ

ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาเปิดเทอมของนักเรียน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการเปิดเทอมออกไปก่อน และเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น “การเรียนออนไลน์” แทน เมื่อลูก ๆ ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะต้องดูแลและคอยจัดตารางเรียน อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ รวมถึงสถานที่ให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เขาได้เรียนอย่างเต็มที่

แน่นอนว่าบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน แตกต่างกับการที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้านผ่านหน้าจออยู่แล้ว และอาจทำให้เด็ก ๆ รู้สึกไม่สนุก รู้สึกเบื่อได้ ด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศที่จะต้องนั่งเรียนผ่านหน้าจอ ไม่มีเพื่อน ๆ เหมือนในห้องเรียนปกติ โดยเฉพาะเด็กเล็ก และส่งผลให้เด็ก ๆ อาจเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน จะมิวิธีอย่างไรที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และสนุกสนาน

 ทำอย่างไร เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ thaihealth

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการเรียนออนไลน์ของเด็กเล็กว่า ที่บ้านควรที่จะทำตารางชีวิตประจำวันของเด็ก ต้องตื่นกี่โมง กินข้าวตอนไหน นอนกลางวันตอนไหน พยามจัดให้เป็นตารางชีวิตของเด็กเล็ก และเน้นให้มีกิจกรรมผ่านการเล่นอิสระ เพื่อฝึกให้เขามีพัฒนาการทางสมอง

“ช่วงเวลาแบบนี้ คุณครูกับที่บ้านต้องคุยกันเยอะกว่าปกติ อาจมีการพูดคุยกันผ่าน LINE Group ขอคำปรึกษา ​ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร เพราะการเรียนออนไลน์เหมือนย้ายครูมาอยู่ที่บ้าน ฉะนั้นคุณครูก็ต้องช่วยสนับสนุนให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ช่วยอธิบาย ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เข้าใจตรงกัน ว่าเด็กต้องทำอะไร เรียนวิชาไหนบ้างในแต่ละวันรวมถึงการช่วยจัดตารางเวลาทั้งการเรียน และตารางชีวิตให้กับเขาด้วย นางสาวณัฐยา กล่าว

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. ยังได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเปิดเทอมและต้องไปเรียนตามปกติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการเรียนการสอน โดยให้แต่ละพื้นที่พิจารณาทำการสอนอย่างเหมาะสม ด้วยว่า

 ทำอย่างไร เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ thaihealth

 

1. รับฟังความรู้สึกของเด็ก ๆ ก่อนที่จะเปิดเทอม ต้องคุยกับลูกว่า จะเปิดเทอมแล้ว รู้สึกอย่างไร มีความกังวลใจอะไรไหม ซึ่งตรงนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองควรจะฟังเด็กให้มาก ๆ เพื่อให้เขาได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมที่จะเข้าเรียน

2. ช่วยลูกในการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน เช่น ทำความสะอาดชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ ให้พร้อม

3. ทบทวนข้อปฏิบัติในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 เช่น ต้องพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดกระเป๋าไว้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้บ่อย ๆ ในระหว่างที่ไปเรียนต้องมีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4. เมื่อกลับถึงบ้านแล้วต้องทำรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดการสะสมเชื้อโรค

 ทำอย่างไร เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ thaihealth

 

ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีเตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ดังนี้

1. ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน, การมอบหมายงาน ฯลฯ)

2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ทีวี ฯลฯ)

3. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน

4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ของบุตรหลาน

6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น 

ในช่วงที่ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีเด็กเล็ก และบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยที่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำชุดข้อมูลให้ความรู้ คู่มือ อินโฟกราฟิก และสาระความรู้ที่ให้คำแนะนำการเรียนออนไลน์ที่บ้าน การปฏิบัติตัวในช่วงโควิด-19 สำหรับเด็กทุกช่วงวัย ผ่านช่องทาง https://happinet.club/ หรือติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม