รถโรงเรียนวิถีใหม่ ปลอดอุบัติเหตุปลอดโควิด

โดย
| |
อ่าน : 1,120

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

รถโรงเรียนวิถีใหม่ ปลอดอุบัติเหตุปลอดโควิด thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.ผนึกภาคประชาชน โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมงานรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัยทางถนน ปลอดโรคโควิด หลังพบเกิดอุบัติเหตถี่ ทำนักเรียนเสียชีวิตหลายพันรายต่อปีเปิดพื้นที่ “อยุธยา” เครือข่ายภาคกลางดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม "วิถีชีวิตใหม่ รถรับ-ส่งนักเรียน อย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด" จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโรค (มพบ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก โดยทุกๆ 1 ชั่วโมง จะเสียชีวิตประมาณ 2 คน กลุ่มอายุ 10-24 ปี มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดกว่า 25.7% ของจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนน และส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปโรงเรียน อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตในเด็กกลุ่มนี้ยังพบด้วยว่าเกิดจากอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน ซึ่งในปี 2561 พบนักเรียนเสียชีวิตสูงถึง 5,131 ราย ดังนั้น เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันลดอุบัติเหตุรถนักเรียนลง

โดย สสส.ได้ร่วมทำงานกับ เครือข่ายโรงเรียน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้พื้นที่จังหวัดอยุธยาติดอันดับจังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูง ดังนั้น จึงใช้จังหวัดดังกล่าวในการทำงานเพื่อเป็นโมเดลสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงนี้จะต้องเรื่องการสร้างความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในการส่งบุตรหลานขึ้นรถโรงเรียนแล้วมีความปลอดภัยทางถนนและโรคระบาด ทั้งนี้ หากที่อยุธยาทำสำเร็จก็จะมีการปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

น.ส.ชลดา บุญเกษม หัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.อยุธยา กล่าวว่า เราพบว่าปัญหาในหมู่บ้านคือไม่มีรถโดยสารสาธารณะเข้าถึง ทำให้ผู้ปกครองต้องซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตรหลานเดินทางมาโรงเรียนในเมือง หรือฝากมากับคนที่ทำงานในเมือง ก่อนจะเกิดเป็นอาชีพรับ-ส่งนักเรียน แต่ปัญหาคือมีการใช้รถส่วนตัวที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่มีหน่วยงานคอยกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้

ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงจัดตั้งกลไกคุ้มครองสิทธิ์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขนส่งจังหวัด ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนพนักงานขับรถ เป็นต้น ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนในทุกด้าน โดยต้องมีการหารือ และติดตามรายงานผลทุก 2 เดือน

ขณะที่ นายศุภกร การสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 4.2 พันคน ที่มาจาก 16 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนักเรียนกว่า 1,000-1,200 คน หรือกว่า 28 % ต้องใช้บริการรถรับส่งนักเรียน อย่างไรก็ตาม เดิมโรงเรียนมองว่าการรับส่งนักเรียนไม่ใช้หน้าที่ของโรงเรียน จึงไม่ได้ติดตามดูแล จนเครือข่ายผู้บริโภคมาชักชวนให้โรงเรียนเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย

ล่าสุดทางโรงเรียนถือว่างานดูแลเรื่องรถรับส่งนักเรียน เป็นหนึ่งในภารกิจของงานในฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทางโรงเรียนจะทำหน้าที่ประสานงาน และออกใบอนุญาตผู้ประกอบการขับรถรับส่ง การจัดตั้งชมรมและตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้หากใครไม่เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มก็จะไม่ออกใบอนุญาตรับส่งนักเรียนให้ นอกจากนี้ทุกปีในการประชุมผู้ปกครองก็จะมีการให้ประเมินผล และสะท้อนประเด็นปัญหาเรื่องรถรับส่งนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วย เช่น ขับรถเร็วเกินไป หรือรถไม่สะอาด มีการขับรถสุภาพหรือไม่ เป็นต้น

ในส่วนของผู้ประกอบการ น.ส.นภสร สิงหรัตน์ ผู้ประกอบการรถโรงเรียน กล่าวว่า การเดินทางรถโรงเรียนจะเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยให้มีการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของตัวรถสม่ำเสมอ ติดไฟให้สว่าง มีถังดับเพลิง มีค้อนฉุกเฉิน และกำหนดให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

นอกจากนี้ยังกำหนดให้รถรับส่ง 1 คัน รับส่งนักเรียน 2-3 แห่ง ไม่เกิน 12 คน ต่อคัน หลังส่งเด็กเสร็จแล้วจะต้องตรวจสอบว่ามีเด็กตกค้างในรถหรือไม่ และย้ำปฏิบัติตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 ได้เพิ่มมาตรการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังขึ้นรถ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เด็กทุกคนก่อนขึ้นรถ เตรียมหน้ากากอนามัยสำรองให้เด็ก เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปวดนิ้ว  กรดด่าง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ถอดบทเรียน โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ smoke free school chiangmai มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  สบู่ถ่าน  แบตเตอรี่  เครือข่ายคนไร้พุง  เหล็กดัดฟัน  สร้างพลังงาน  ภาวะอ้วนในพระสงฆ์  ศ.เมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม  มาตรา 61  เครือข่ายครอบครัว  ก่อโรค  โรคปอด  ตั้งวง  น้ำมันเมล็ดทานตะวัน  จังหวัดแพร่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ดื่มน้ำเปล่า  ตลาดนัดสีเขียว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม