สสส. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก WHO ประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 414

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก WHO ประเทศไทย thaihealth

WHO-สธ.-IHPP มอบโล่ฯ สสส. ในโอกาสรับรางวัล ‘เนลสัน แมนเดลา’ เชิดชูการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพคนไทยตลอด 20 ปี

ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพิเศษจาก นพ.แดเนียล เคอร์​เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ที่มอบให้ สสส. ในนาม 3 หน่วยงาน คือ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO-Thailand) กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เนื่องในโอกาสที่ สสส. ได้รับรางวัล ‘เนลสัน แมนเดลา’

สสส. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก WHO ประเทศไทย thaihealth

โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า ในฐานะตนเองเป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติ และขอแสดงความยินดีที่ สสส. เป็นหน่วยงานได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก ขอขอบคุณการทำงานของ สสส. ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข และขอให้ทำหน้าที่เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

นพ.แดเนียล กล่าวว่า รางวัลเนลสัน แมนเดลา เป็นรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ขอชื่นชมการทำงานตลอด 20 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง มีผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง

สสส. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก WHO ประเทศไทย thaihealth

โดยโล่เกียรติคุณพิเศษที่นำมามอบให้ในวันนี้ เป็นผลงานของ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ ที่สะท้อนมุมมองการทำงานของ สสส. ในการสานเสริมพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพผ่าน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคนโยบาย นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน และสอดรับกับทิศทางเป้าหมายระดับโลกขององค์การอนามัยโลกอีกด้วย

สสส. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก WHO ประเทศไทย thaihealth

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในนาม สสส.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ IHPP ที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการเสนอชื่อ สสส.เข้าสู่การพิจารณารางวัล โดยโล่เกียรติคุณนี้ตอกย้ำว่า สสส. จะเดินหน้าทำหน้าที่ผู้ถักทอขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้คนไทย เข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม