เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กแต่ละวัย

โดย
| |
อ่าน : 1,873

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กแต่ละวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด-19 แบบออนไลน์ ทำให้นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ ต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถมีส่วนช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานได้

การแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เปิดการเรียนการสอน โดยให้แต่ละพื้นที่พิจารณาทำการสอนอย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนในโรงเรียน การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการศึกษาแบบทางไกล

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 กรมการแพทย์จึงขอให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้ กับบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมไปพร้อมกับบุตรหลานและครู

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานในการเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การเรียนออนไลน์ และการสื่อสารทางไกล (DLTV) ตามที่สถานศึกษากำหนด ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ดังนี้ 1.ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน, การมอบหมายงาน ฯลฯ) 2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิว เตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ทีวี ฯลฯ)

3.จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน 4.ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 5.ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ของบุตรหลาน 6.มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม