เลิกบุหรี่ ใครช่วยได้บ้าง

| |
อ่าน : 3,683

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เลิกบุหรี่ ใครช่วยได้บ้าง thaihealth

แฟ้มภาพ

หลายคนอยากเลิกบุหรี่ เเต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน อย่างไร มีใครหรือหน่วยงานใดที่จะช่วยเหลือให้ความตั้งใจนี้สำเร็จได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก 

คลินิกฟ้าใส : สสส. และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส” เน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาและบริการเลิกบุหรี่ตั้งแต่ในระดับชุมชนที่ได้รับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถานพยาลทุกระดับทั่วประเทศ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติเพื่อนำไปสู่การออกแบบ วางแผน และพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดรักษาการติดนิโคตินอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีหน่วยงานบริการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกฟ้าใส 589 แห่งทั่วประเทศ และพัฒนาแอปพลิเคชัน คลินิกฟ้าใสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการและช่วยเหลือ, คู่มือคลินิกฟ้าใสไร้ควัน เพื่อเป็นคู่มือให้ความรู้ ไทยไร้ควัน เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง และ Online web-based Self-study เพื่อสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิชีพสุขภาพ ในการบำบัดสนับสนุนการเลิกบุหรี่

สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 : สสส. สนับสนุนการให้บริการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเลิกบุหรี่ สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยมีผู้ใช้บริการปีละนับแสนครั้ง มีการติดตามผู้เลิกบุหรี่อย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมต่อระหว่างสายเลิกบุหรี่ 1600 กับสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด ร่วมกับได้รับคำปรึกษาและติดตามให้กำลังใจจากสายเลิกบุหรี่ 1600

ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ : สสส. สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ในการส่งเสริมร้านยาทั่วประเทศแสดงบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ ร้านยาปลอดบุหรี่ 100% ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณร้านยา และไม่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ แนะนำสายเลิกบุหรี่ 1600 เป็นช่องทางในการเลิกบุหรี่ ส่งต่อศูนย์ติดตามการเลิกบุหรี่ เภสัชกรในร้านยาคัดกรอง ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่ให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสม และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการเลิกบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยได้มีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมเครือข่ายร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ 553 ร้านยา กระจายใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

คลินิกทันตกรรม : สสส. สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมประชาชนเลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกสถาบัน, ภาควิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นต้น มีการพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมยาสูบ พัฒนาต้นแบบคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกทันตกรรม สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 แห่ง นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบทันตแพทย์ในภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่   ผ่านโครงการ “Dentist Hero” โดยเชื่อมประสานการทำงานกับสายเลิกบุหรี่ 1600 ในการส่งต่อผู้ที่ต้องการรับการบำบัด ปัจจุบันมีทันตแพทย์ภาคเอกชนเป็นสมาชิกโครงการ 500 ราย

อสม. ช่วยคัดกรอง และชวนคนเลิกบุหรี่ : สสส. ทำงานร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการพัฒนาศัพยภาพ อสม. ทั่วประเทศให้สามารถช่วยคนในชุมชนเลิกบุหรี่ และพัฒนาชุมชนต้นแบบให้คนเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์สร้างกระแสสนับสนุนให้เกิดบ้านปลอดบุหรี่ในชุมชนต้นแบบใน 2 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง และอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งมี อสม. ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1,016 ราย และมี อสม. ผ่านการพัฒนาศักพภาพ 853 ราย ที่สามารถเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเลิกบุหรี่ในระดับพื้นที่ช่วยเหลือให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ได้จำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม