ปลื้มยอดดาวน์โหลดคู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน ทะลุ 4.5 ล้านครั้ง

โดย
| |
อ่าน : 412

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ปลื้มยอดดาวน์โหลดคู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน ทะลุ 4.5 ล้านครั้ง thaihealth

สุดปัง! ยอดดาวน์โหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” ทะลุ 4.5 ล้านครั้ง สสส. อัปเดตข้อมูลใหม่กิ๊กเวอร์ชัน 2 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว เตรียมทำฉบับแปลอีก 4 ภาษา หวังให้ประชาชนได้รับข้อมูลถูกต้อง ทันสถานการณ์ เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกคน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้จัดทำ “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนที่ประชาชนควรได้อ่านก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน มียอดดาวน์โหลด คู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สสส. WWW.THAIHEALTH.OR.TH แล้ว กว่า 4.5 ล้านครั้ง

สสส. จึงจัดทำคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ เวอร์ชัน 2 ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ถูกต้อง ทันสถานการณ์ และ สสส. ยังคงได้รับความร่วมมือในการจัดทำเนื้อหาข้อมูล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ปลื้มยอดดาวน์โหลดคู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน ทะลุ 4.5 ล้านครั้ง thaihealth

“คู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ เวอร์ชัน 2 มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม ทั้งชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในประเทศไทยวัคซีนโควิด-19 กับประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ผลการทำงานของวัคซีนแต่ละประเภท การกลายพันธุ์ของโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน การให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงคำถามที่คนถามกันมาก เพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด-19 อาทิ วัคซีนจะช่วยป้องกันโควิด-19 ไปได้นานแค่ไหน ต้องฉีดกระตุ้นเมื่อไหร่ ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่ หากมีอาการข้างเคียงร้ายแรงจะมีเงินช่วยเหลือหรือไม่ ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ดาวน์โหลดคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ เพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด” ดร.สุปรีดา กล่าว

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สสส. ได้แปลคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ เป็นภาษาต่างชาติ อีก 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ และมีความรู้ที่เพียงพอในการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน แก่ทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทย ให้ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สำหรับคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ ที่ผลิตขึ้นยังกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายสุขภาพ สสส. ทั้งนี้ คู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ เวอร์ชัน 2 ได้เตรียมจัดพิมพ์และเผยแพร่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อกระจายคู่มือสู่ประชาชนมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ “คู่มือวัคซีนสู้โควิด” ฉบับเนื้อหาใหม่ พร้อมให้ดาวน์โหลด ฟรี !! ได้แล้ว ที่ https://bit.ly/2Rto5n7

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม