โควิด-19 ทำคนเครียด ปัญหารุนแรงในครอบครัวพุ่ง

โดย
| |
อ่าน : 1,442

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

โควิด-19 ทำคนเครียด ปัญหารุนแรงในครอบครัวพุ่ง thaihealth

แฟ้มภาพ

เผยผลสำรวจช่วงโควิด-19 ระบาด พบประชาชนมีปัญหาความเครียด ขณะเดียวกันยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดรายได้ แนะฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม ช่วยลดใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากการจัดทำแบบสำรวจความเครียดของประชาชนจากสถานการณ์โควิดมาตั้งแต่ปี 2563 พบว่า คนไทยเริ่มมีความเครียด วิตกกังวล อยู่ในระดับปานกลางกว่าร้อยละ 52 ขณะที่กว่าร้อยละ 44 อยู่ในภาวะปกติ และร้อยละ 2.15 มีความเครียดมากเกินไป ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่เกิดมีปัญหาความเครียด

ดังนั้นจึงมีการจัดทำวิจัยและจัดคู่มือจัดการความเครียด เป็นช่องทางคลายปัญหาร่วมกับกรมสุขภาพจิต ทั้งยังร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ สำรวจความเครียดและให้ความรู้แก่คนในชุมชนด้วย

ด้านผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของคนทั่วโลกในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2563 พบว่า ในประเทศอังกฤษมีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงถึงร้อยละ 65

ส่วนมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น 3 เท่า ซึ่งร้อยละ 90 เชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิด เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น มีเหตุความรุนแรงในครอบครัวกว่า 130,000 ครั้ง สูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากความเครียดและความกังวลช่วงโควิด ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น

เช่นเดียวกับประเทศไทย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า ช่วงโควิดพบความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 ภาคใต้มีความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 48.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงคือ รายได้ของครอบครัวและการใช้สารเสพติด

นอกจากนี้จากการสำรวจความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พบความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 34.6 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.6 ในปี 2563 สะท้อนว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการขาดคุณธรรม ที่นำมาสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งต้องเริ่มพัฒนามาจากการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก คือการสร้างความเติบโตด้านจิตวิญญาณของมนุษย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม