เสริมแรงต้าน ให้ผู้สูงอายุ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

| |
อ่าน : 1,253

ที่มา : กรมควบคุมโรค

เสริมแรงต้าน ให้ผู้สูงอายุ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคห่วงใย เสริมแรงต้าน ให้ผู้สูงอายุไทย เดินมั่นคง” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค และกองป้องกันการบาดเจ็บ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผศ.ดร.สันทณี เครือขอน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน พร้อมกันทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคห่วงใย เสริมแรงต้าน ให้ผู้สูงอายุไทย เดินมั่นคง” เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ เติม ย้ำ ซ้ำ ทวน และกระตุ้นกิจกรรมการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุลในรูปแบบที่ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้ จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อมูลใบมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2553-2562 พบว่า การบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม  เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุทางท้องถนน และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มเฉลี่ย 900 คนต่อปี หรือประมาณ 3 คนต่อวัน ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ

โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ มีอายุมากขึ้น การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง มีผลต่อการทรงตัว อีกทั้งยารักษาโรคเรื้อรังต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการทรงตัวด้วย จึงทำให้เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง เช่น กระดูกหัก ภาวะเลือดคั่งในสมองรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้

เนื่องจากปัญหาการพลัดตกหกล้ม สามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงและการดูแลที่เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว จะช่วยป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มได้ กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ จึงได้ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ สอนการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุล ทั้งหมด 8 ตอน ซึ่งแต่ละตอนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเรียงลำดับการฝึกตั้งแต่ยืดเหยียด เพิ่มความยืดหยุ่น ในผู้ที่ยังไม่เคยออกกำลังกายไปจนถึงระดับที่เพิ่มทักษะมากยิ่งขึ้น

โดยสามารถรับชมกิจกรรม “ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุล” ได้ที่ Playlist “ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุล” ใน YouTube ของกองป้องกันการบาดเจ็บ https://bit.ly/34NGsqF และฝึกการออกกำลังกายตามคลิปวีดีโอดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค และกองป้องกันการบาดเจ็บ มีกิจกรรมหลักคือการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถทำที่บ้านได้ โดยเตรียมอุปกรณ์เพื่อร่วมกิจกรรม ดังนี้  1.เก้าอี้แข็งแรงมั่นคง  2.ดัมเบลขนาด 0.5 กิโลกรัม หรือขวดน้ำขนาด 0.5 ลิตร  3.หมอน เบาะรอง หรือฟูก สำหรับขึ้นเหยียบ จึงขอเชิญชวนประชาชนและเครือข่ายผู้สูงอายุที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรค โทร 02 590 3955

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม