ห่วงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขาดรายได้ เข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด

โดย
| |
อ่าน : 937

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ห่วงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขาดรายได้ เข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด thaihealth

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เสี่ยงตกหล่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ผลสำรวจพบ 62.5% ถูกลดงาน พักงานและเลิกจ้าง ทำให้ขาดรายได้ นักวิชาการแนะอ่านคู่มือสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ของ สสส. ข้อมูลดีมีประโยชน์ ย้ำไม่ต้องกลัววัคซีน ดันสร้างอาสาสมัคร ติดตั้งมือถือชุมชน ช่วยเหลือคนทุกกลุ่มเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

ห่วงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขาดรายได้ เข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด thaihealth

ดร.ณปภัช สัจนวกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โควิด-19 สะท้อนการเข้าถึงบริการทางสังคมและสุขภาพของผู้สูงอายุชัดเจน จากการสำรวจผลกระทบทางสังคมต่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ปี 2563 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปพบว่า การล็อคดาวน์ในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องทำงานเลี้ยงตัวเอง มีรายได้น้อยลงกว่า 40% และมีผู้สูงอายุที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านกว่า 40.7%

นอกจากนี้การสำรวจผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งถูกลดงาน พักงาน และเลิกจ้าง โดย 62.5% รายได้ลดลงในช่วงล็อคดาวน์ และ 32.9% มีรายได้ลดลงแม้จะอยู่ในช่วงเปิดเมือง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งมีปัญหาทางสุขภาพจิต กว่า 78.5% และหลายคนยังไม่มีวิธีรับมือจัดการกับความเครียด

ห่วงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขาดรายได้ เข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด thaihealth

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุวิตกกังวลค่อนข้างสูง เพราะมีผู้ติดเชื้อรุนแรงมากกว่า 2 ระลอกที่ผ่านมา แต่ปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ที่ผ่านมาพบผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งฟังข้อมูลจากคนรอบข้างจนกลัวว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 จะเป็นอันตรายถึงชีวิต ขณะที่อีกกลุ่มเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสี่ยงมีสถานะตกหล่นไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงมีข้อเสนอ 3 แนวทาง คือ

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำคู่มือทางสังคมเรื่องความสำคัญของวัคซีนโควิด-19 โดยทำคู่มือเหล่านี้ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงง่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งคู่มือวัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื้อหาค่อนข้างดีและตอบโจทย์ใน หากถูกนำไปสื่อสารให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 2.สร้างอาสาสมัครชุมชนทำหน้าที่ช่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุเหมือนในต่างประเทศ

3.วางระบบโทรศัพท์มือถือชุมชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์เรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ เพื่อให้คนที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพได้มีสิทธิการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่เท่าเทียมจากการบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ห่วงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขาดรายได้ เข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด thaihealth

“สุดท้าย เราอาจมองไม่ออกว่าอีกกี่เดือนจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 แต่ปัญหาที่ปรากฏชัดเจนที่สุดคือ อาชีพ รายได้ของผู้สูงอายุได้รับผลกระทบอย่างมาก เห็นได้จากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 ที่ระบุว่า ผู้สูงอายุ 40% ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งโควิด-19 ทำให้หลายคนตกงาน มีรายได้น้อยลง เกิดความเครียดจนกระทบกับสุขภาพ บางคนต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินอาชีพ แต่ความอดอยากก็ยังมี ดังนั้นต้องให้ความรู้เพื่ออาชีพให้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม” ศ.ศศิพัฒน์ กล่าว

ห่วงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ขาดรายได้ เข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด thaihealth

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง” คือ กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมส่งวัคซีนไปที่บ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง สิ่งที่กังวลคือ การสังเกตอาการ เรามีการวางแผนแล้วว่า คนที่ไปฉีดวัคซีนที่บ้านต้องมีคนเฝ้าดูอาการ 30 นาที แต่อาจต้องเพิ่มเวลามากขึ้น รวมถึงบุคลากรที่เดินทางลงไปฉีดต้องประเมินสถานการณ์ว่า หากผู้ป่วยติดเตียงมีอาการแพ้รุนแรงจะสามารถกู้ฟื้นคืนชีพ และต้องมีความพร้อม กับสถานการฉุกเฉินให้ได้

“ในกลุ่มผู้สูงอายุป่วยติดเตียงควรอย่างยิ่งที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะปัจจุบันมีคนติดเชื้อกันเยอะโดยเฉพาะในครอบครัว แม้จะไม่ได้ออกไปข้างนอก แต่หากคนในบ้านยังออกไปทำงาน พบปะผู้คนมากมายถือว่าชีวิตอยู่ในความเสี่ยง มีอันตราย เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนอย่างกลัวการฉีดวัคซีน แต่ให้กลัวการติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง เพราะไม่ได้ฉีดวัคซีน” ผศ.พญ.สิรินทร กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม