เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ ให้กับบุตรหลาน

โดย
| |
อ่าน : 3,616

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก

เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ ให้กับบุตรหลาน thaihealth

แฟ้มภาพ

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ปกครองควรมีการเตรียมความพร้อม ในการเรียนออนไลน์ให้แก่เด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและกำหนดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารแบบทางไกล หรือตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19

ขอให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมไปพร้อมกับบุตรหลานและครู

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลาน ในการเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) หรือการสื่อสารทางไกล (DLTV) หรือตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้

1. ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน,การมอบหมายงาน ฯลฯ)

2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,ทีวี ฯลฯ)

3. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน

4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลาน

6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบ หลังจากการเรียนเสร็จสิ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม