เปิด 5 เส้นทางท่องเที่ยว เพื่อคนพิการ-ผู้สุงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 5,984

ฟื้นวิกฤติหลังหวัด 2009 ทำพิษ!!

 

 

          ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จัดงาน ท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล เพื่อเปิดตัวแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

 

          นายยุทธพล อังกินันทน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลให้ตัวเลขด้านการท่องเที่ยวของไทยลดลง ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 606,533 คน ยอดลดลง 23 % เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเดินทางมาประเทศไทยลดลงมากสุดเป็นอันดับหนึ่ง

 

          การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล ที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวประเภทผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและสตรีมีครรภ์ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดที่มีศักยภาพมาก

 

          จากผลการศึกษาโดย university of surrey สหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2549 พบว่าตลาดท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและครอบครัวของสหภาพยุโรป มีประมาณ 134 - 267.9 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 7,820 ล้านบาท จึงได้จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

 

          ซึ่งการเปิดตัวแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จะช่วยดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการและผู้สูงอายุให้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น และเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง

 

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 กล่าวว่า แนวโน้มของสังคมโลกยุคปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งผลสำรวจจำนวนประชากรโดยสหประชาชาติ ในปี 2549 ได้คาดการณ์ว่า จำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2549 ทั่วโลกมีประมาณ 687.9 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 1,968 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งคนในทวีปเอเชียจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด

 

          สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 มีผู้สูงอายุจำนวน 7.02 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และในปี พ.ศ. 2593 จะเพิ่มเป็นจำนวน 20.7 ล้านคน หรือร้อยละ 28 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้มีคุณค่า ตอบสนองแก่คนทั้งมวลได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และยังเป็นโอกาสที่ประเทศจะฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุและผู้พิการกำลังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

 

          นพ.วิชัย กล่าวว่า สำหรับการเปิดตัวแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้มีการสำรวจและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในเส้นทางหลัก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย

 

          1. กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ระยอง

 

          2. กรุงเทพฯ - นครราชสีมา - นครพนม

 

          3. กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - เชียงราย

 

          4. กรุงเทพฯ - สงขลา - นครศรีธรรมราช

 

          5. กรุงเทพฯ - นครปฐม - กาญจนบุรี

 

          เพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยว ที่เหมาะสำหรับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ และจัดทำเครื่องมือรณรงค์การท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล ในรูปแบบของคู่มือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวเนชั่น

 

 

update 31-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม