ผลสำรวจระบุคนไทยดื่มสุราลดลง เพราะหวั่นเสี่ยงติดโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 709

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ผลสำรวจระบุ คนไทยดื่มสุราลดลง เพราะหวั่นเสี่ยงติดโควิด-19 thaihealth

สสส. ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เผยคนไทยดื่มสุราลดลงกว่าร้อยละ 70 หวั่นเสี่ยงติดโควิด-19 ชี้มาตรการห้ามขาย-ปิดผับบาร์ มีผลต่อพฤติกรมการดื่ม สสส.ชวนคนไทยฉีดวัคซีนลดวิกฤตโควิด เปลี่ยนเงินซื้อเหล้าเป็นเงินออม ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เผยคนดื่มสุราลดลงถึง 70% หวั่นเสี่ยงทำติดโควิด-19 thaihealth

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ศวส. ร่วมกับ สสส. สำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,555 คน ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนก่อนการสำรวจ ร้อยละ 41.9

เผยคนดื่มสุราลดลงถึง 70% หวั่นเสี่ยงทำติดโควิด-19 thaihealth

ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดื่มประจำคือดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง อยู่ที่ร้อยละ 32.4  และกลุ่มที่ดื่มหนักคือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียว อยู่ที่ร้อยละ 21.3 อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการดื่มในช่วง 30 วันก่อนการสำรวจ มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาเลยถึง ร้อยละ 28.4  และกลุ่มดื่มน้อยลง ร้อยละ 41.9 ขณะที่มีกลุ่มที่ดื่มเท่าเดิม ร้อยละ 28.1 และกลุ่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นมีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น

ด.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าวต่อว่า กลุ่มที่หยุดดื่มและดื่มน้อยลงให้เหตุผลสำคัญคือ ต้องการรักษาสุขภาพเพราะกลัวติดโควิด-19 ไม่ได้ออกไปสังสรรค์ และต้องการประหยัดเงิน ส่วนในกลุ่มที่ดื่มเท่าเดิม/ดื่มเพิ่มขึ้น ให้เหตุผลคือ ดื่มเป็นประจำ/ดื่มจนติด (อดไม่ได้) ถูกชักชวนให้ดื่ม โดยในกลุ่มที่ดื่มในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า เกือบ 3 ใน 4 คน หรือร้อยละ 66.4 เป็นการดื่มที่บ้านตนเอง รองลงมา ดื่มที่ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร ร้อยละ 12.6 ดื่มที่บ้านคนอื่น ร้อยละ 8.3 ดื่มที่งานเลี้ยง ร้อยละ 7.8 และดื่มที่อื่นๆ เช่น ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ ที่นั่งริมทาง งานบุญ ที่ทำงาน ร้อยละ 4.7 

เผยคนดื่มสุราลดลงถึง 70% หวั่นเสี่ยงทำติดโควิด-19 thaihealth

ส่วนด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วง 30 วันก่อนการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ร้อยละ 59 มีอาการวิตกกังวล ร้อยละ 6 และมีอาการของโรคซึมเศร้า ร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48 มีการออกกำลังกายอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

เผยคนดื่มสุราลดลงถึง 70% หวั่นเสี่ยงทำติดโควิด-19 thaihealth

“เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด (เมษายน 2563) พบว่าในช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 กลุ่มตัวอย่างมีการดื่ม ร้อยละ 71.6 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเริ่มต้นการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ล่าสุด โดยมีสัดส่วนสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีการดื่มอยู่ที่ร้อยละ 51.5

ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาครัฐ การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปิดสถานบันเทิง การห้ามนั่งดื่มในร้านอาหาร รวมถึงการที่ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของประชาชนอย่างมาก” ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าว

เผยคนดื่มสุราลดลงถึง 70% หวั่นเสี่ยงทำติดโควิด-19 thaihealth

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ อดีตกรรมการกองทุน สสส. และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นการปฏิบัติที่ดีต่อตนเองและครอบครัว เพราะการดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ภูมิต้านทานลดลง และมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการทะเลาะวิวาทในครอบครัว การลด ละ เลิกดื่มในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ จึงมีส่วนสำคัญช่วยลดทั้งความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยอ้อม ลดโอกาสในการทะเลาะวิวาทในครอบครัวโดยตรง

นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้จากการลดหรือเลิกดื่ม ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพื่อแอลกอฮอล์ เปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บให้ครอบครัวที่รักของทุกคน สำหรับการประคับประคองให้พ้นวิกฤตนี้ นอกจากการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดพฤติกรรมเสี่ยงทุกชนิด ขอให้สังคมไทยร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม