คณะสังคมสงเคราะห์ มธ. พัฒนาแบบประเมินคัดกรองโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 2,027

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

คณะสังคมสงเคราะห์ มธ. พัฒนาแบบประเมินคัดกรองโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือข่ายทำโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ฯ ทำการพัฒนาแบบคัดกรองโควิด-19 เพื่อใช้ช่วยเหลือชุมชนและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้และ 11 องค์กร ภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ ทำโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ และรูปแบบการดูแลทางสังคม เพื่อเสริมพลังชุมชน เฝ้าระวัง ดูแลและจัดการทางสังคมต่อผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรูปแบบทั้งการคิดประยุกต์เครื่องมือคัดกรอง ประเมินก่อนวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว

นางระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ทำโครงการฯ มาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก เข้าไปเสริมพลังให้ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดระลอกใหม่ และอบรมนักสังคมสงเคราะห์ให้ใช้แบบประเมินปัญหาทางสังคมด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองก่อนการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว

ทำให้ลดขั้นตอน สามารถเข้าหาผู้ป่วยเชิงรุก ซึ่งพบปัญหาผู้ป่วยถูกบูลลี่จนทำให้ซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตาย ในอนาคตนักสังคมสงเคราะห์อาจจะใช้เครื่องมือดังกล่าวในภาวะวิกฤติ หรือภาวะเร่งด่วน อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อนำเครื่องมือนี้ไปใช้ผ่านระบบดิจิทัลต่อไป

นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ในฐานะผู้คิดเครื่องมือคัดกรองและประเมินก่อนวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และครอบครัว กล่าวว่า เครื่องมือเดิมที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์คนทำงานยุคโควิด-19 จึงประยุกต์เครื่องมือตามกรอบแนวคิดบัญชีสากล เพื่อการจำแนกการทำงานสุขภาพและความพิการ (ICF) ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

โดยเป็นการดึงคำถาม 14 ข้อ ครอบคลุมมิติด้านครอบครัว สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงและทดลองใช้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และต่อมานักสังคมสงเคราะห์จิตอาสากว่า 300 คน นำไปประเมินผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 1,400 ราย

จากนั้นต่อยอดให้ผู้รับบริการไปประเมินปัญหาทางสังคมด้วยตัวเองผ่านกูเกิลฟอร์ม โดยกรอกข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ ใช้เวลาประเมินเพียง 5 นาที ก่อนขยายนำไปใช้ 40 โรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมิน คาดว่าเดือน ส.ค.2564 จะได้ข้อสรุป และนำเครื่องมือไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทางด้านนางสาวอมรรัตน์ สุนทรวิภาต นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า นำเครื่องมือประเมินนี้ไปใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้การทำงานมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลอ้างอิง และยังช่วยออกแบบโปรแกรมวิธีการรักษาได้ง่าย มีประสิทธิภาพ สามารถทำแผนในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว

นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) กล่าวว่า โควิด-19 ซึ่งระบาดในประเทศไทยนอกจากส่งผลกระทบกับคนไทย ยังส่งผลกระทบกับแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิฯ ที่เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายพันธมิตรโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ เข้าไปมีส่วนช่วยเป็นตัวกลางให้คำปรึกษา ประสานโรงพยาบาล เพื่อนำแรงงานข้ามชาติเข้ารักษา

โดยเปิดช่องทางโทรศัพท์มือถือและเฟซบุ๊กให้แรงงานข้ามชาติ ติดต่อผ่านล่ามชุมชนภาษาเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อให้คำแนะนำ ประสานผ่านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งตั้งแต่โควิด-19 ระบาดระลอกแรกจนถึงระลอก 3 ช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมา กัมพูชา และลาว รวมถึงคนไทยไปมากกว่า 30,000 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่าจากเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเป็นจำนวนกว่า 14 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม