หนุน ครัวกลาง-แจกของจำเป็น สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน

| |
อ่าน : 821

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

หนุน ครัวกลาง-แจกของจำเป็น สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน thaihealth

ห่วงคนไร้บ้านไร้ตัวตน ไม่มีบัตรประชาชน กว่า 1,000 คน เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ เสี่ยง ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 วอน อย่าตกสำรวจฉีดวัคซีนคนไร้บ้าน คาด จบโควิด-19 คนไร้บ้านยอดพุ่งแน่ สสส.-เครือข่ายคนไร้บ้าน หนุน “ครัวกลาง-แจกของจำเป็น” บรรเทาทุกข์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไร้บ้าน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

หนุน ครัวกลาง-แจกของจำเป็น สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศเกือบ 3,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 คน หากวิกฤตโควิด-19 ยังรุนแรงและมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับคนไร้บ้านจำนวนมาก หลายคนขาดรายได้เพราะไม่มีงานทำ ขณะที่สังคมต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด-19 จึงมีแนวโน้มที่จะมีคนไร้บ้านหน้าใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็นคนไร้บ้านถาวรมากขึ้น เพราะตกอยู่ในสถานะตกงานเรื้อรัง เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ค่าที่อยู่อาศัยแพง หรือถูกยึดทรัพย์จากภาวะหนี้สิ้น เป็นต้น

นางภรณี กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สสส. ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนไร้บ้าน และเครือข่ายสลัมสี่ภาค วางระบบครัวกลางศูนย์คนไร้บ้าน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย ศูนย์คนไร้บ้านปทุมธานี ศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่ และศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น โดยระบบจัดการด้านอาหาร 2 รูปแบบ คือ 1.ครัวกลาง จัดทำอาหารสำหรับคนไร้บ้านในศูนย์ฯ และช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ 2-3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อหนุนเสริมความมั่นคงทางอาหาร และ 2.ร้านอาหารราคาถูกสำหรับคนไร้บ้านและประชากรกลุ่มเปราะบางในชุมชน ด้วยการจำหน่ายอาหารในราคา 15-20 บาท ซึ่งวิกฤตโควิด-19 หลายระลอกที่ผ่านมามีคนไร้บ้านมากกว่า 200 คนได้รับการช่วยเหลือด้านอาหาร และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนและยั่งยืนในชุมชน

หนุน ครัวกลาง-แจกของจำเป็น สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน thaihealth

นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้คนไร้บ้าน สสส. กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่คนไร้บ้านต้องเผชิญในช่วงโควิด-19 คือ ปัญหาทางสุขภาพและการเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยพบว่า คนไร้บ้านเกือบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล คือ การใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพราะไม่มีใครอยากป่วยหรือติดเชื้อ แต่ส่วนใหญ่ใช้หน้ากากซ้ำหลายวัน เพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้เลยในช่วงโควิด-19 ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เครือข่ายคนไร้บ้าน ได้ร่วมกับ สสส. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือด้วยการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเพื่อคนไร้บ้าน

นายอนรรฆ  กล่าวว่า ปัญหาการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 พบคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิสถานะบุคคล หรือไม่มีบัตรประชาชน จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงสุขภาวะของคนไร้บ้านในช่วงโควิด-19 ด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัคซีนเพื่อคนไร้บ้านให้ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพเท่าเทียมกับคนไทยทุกคน ผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยควรสำรวจจำนวนคนไร้บ้านและแหล่งพักอาศัย จัดทำระบบติดตามกลุ่มที่เคลื่อนย้ายบ่อย และให้ความรู้เรื่องวัคซีน-19 กับคนไร้บ้าน ที่ผ่านมาพบคนไร้บ้านร้อยละ 20 เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ต้องได้รับวัคซีน ประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน โดยเครือข่ายคนไร้บ้านเชื่อว่าหากจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 ให้คนไร้บ้านได้รับทุกคนแบบ 100% ได้ จะตัดวงจรระบาด ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยครั้งนี้ได้อีกหนึ่งทาง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม