จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา

โดย
| |
อ่าน : 886

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

สสส. - มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK - RUN พิชิตภารกิจวิ่ง 1,481 กิโลเมตร ในวันวิสาขบูชา ทัวร์ทิพย์ไหว้พระ 9 วัด แบบได้สุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ฉีดวัคซีนสุขภาพดีทั้งกาย-ใจ ป้องกันโควิด-19 และ NCDs

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิธีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และวารสาร ThaiJogging จัดกิจกรรมวิ่งสมาธิปีที่ 20 ร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชา วิ่งด้วยสมาธิ ถือศีล 5 ลดละอบายมุข เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ในรูปแบบ Virtual WALK - RUN ผ่านแอปพลิเคชัน DROMOS Virtual Club

โดยร่วมกันพิชิตระยะทางให้ถึง 1,481 กิโลเมตร กับภารกิจวิ่งสมาธิ 9 วัด พร้อมกับรณรงค์ให้ใช้กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อฝึกสติ เจริญสมาธิ นำไปสู่การใช้ในการดำเนินชีวิต และมีสติรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตแต่ละวัน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ทุกคนยิ่งต้องใช้ชีวิตด้วยสติมากขึ้น

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

“เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดวิ่งในรูปแบบปกติได้ ทุกคนต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด แต่การมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกาย เพื่อรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันจากโควิด-19 และห่างไกลจากโรค NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ออกกำลัง พักผ่อนน้อย และบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

การมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบ Virtual WALK – RUN ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่แม้จะเป็นการออกกำลังกายที่บ้าน ไม่ได้พบเจอเพื่อนๆ ก็สามารถสนุกสนานกับฟังก์ชันในแอปพลิเคชันโดยตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อพิชิตภารกิจได้” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว 

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการนำระยะทางสะสมมาคำนวณเป็นคะแนนที่ใช้พิชิตภารกิจ เช่นวิ่งระยะทางสะสม (Distance) = 10.5 กิโลเมตร จะได้คะแนนสะสมรวม 10.5 คะแนน (โดยคิดจาก 1 กิโลเมตร = 1 คะแนน) นักวิ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 00.01 จนถึง 23.59 ของวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยทุกระยะ 1 กิโลเมตรที่นักวิ่งทำได้ จะถูกเปลี่ยนเป็น 1 คะแนน เพื่อนำไปสะสมรวมกับนักวิ่งคนอื่นๆ เมื่อระยะทางสะสมรวมกันไปจนถึงระยะที่กำหนด

นักวิ่งที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-Card ของจุดนั้นๆ และเมื่อวิ่งครบระยะ 1,481 กิโลเมตร นักวิ่งทุกท่านจะได้ E-Card ของกิจกรรมวิ่งสมาธิ 9 วัด ทั้ง 9 ใบ ซึ่งเฉลี่ยจะวิ่งคนละ 5 กิโลเมตร ก็สามารถพิชิตภารกิจ

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

โดยเริ่มจาก "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านจุดที่ 1 "พระบรมธาตุไชยา" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กิโลเมตรที่ 174) ผ่านจุดที่2 "วัดพนัญเชิงวรวิหาร" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กิโลเมตรที่ 825) ผ่านจุดที่ 3 "วัดไชโยวรวิหาร" จังหวัดอ่างทอง (กิโลเมตรที่ 875) ผ่านจุดที่ 4 "วัดพระบรมธาตุวรวิหาร" จังหวัดชัยนาท (กิโลเมตรที่ 944) ผ่านจุดที่ 5 "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร" จังหวัดพิษณุโลก (กิโลเมตรที่ 1,140)

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN เนื่องในวันวิสาขบูชา thaihealth

ผ่านจุดที่ 6 "พระธาตุลำปางหลวง" จังหวัดลำปาง (กิโลเมตรที่ 1,383) ผ่านจุดที่ 7 "พระรอดลำพูน (วัดมหาวันวรมหาวิหาร)" จังหวัดลำพูน (กิโลเมตรที่ 1,453) และจุดชัยชนะ ที่ "วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร" จังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งหมด 1,481 km สำหรับปีนี้ นอกจากมีเสื้อยืดแล้ว ยังมีพระเนื้อผง หลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร เป็นที่ระลึกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม