ไทยฟิตติดบ้าน ต้านโควิด-19

| |
อ่าน : 1,580

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง

ไทยฟิตติดบ้าน ต้านโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

การศึกษาเดิมของ CDC อเมริกา (The US Centers for Disease Control and Prevention)  พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ สูงอายุ เพศชาย มีโรคเบาหวาน โรคอ้วนและโรคหัวใจ1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ คือ การออกกำลังกาย 

การออกกำลังกาย 

ออกกำลังกายตามคำแนะนำของอเมริกาและหลายๆ สถาบัน แนะนำการออกกำลังกาย ตั้งแต่ 150 นาที/สัปดาห์ ขึ้นไป ขนาดปานกลางถึงหนัก นอกจากนี้ มีหลายๆ การศึกษาพบว่าการออกกำลังกายลดการติดเชื้อของไวรัสหลาย ๆ ชนิด การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีผลดีต่อหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังลดการอักเสบของร่างกาย ซึ่งการอักเสบนี้เป็นขบวนการหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-19

การออกกำลังกายช่วงการระบาดของโรค

ปัจจุบันการออกกำลังมีแนวโน้มลดลง รวมถึงช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อาจจะเนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ การงดเดินทางออกนอกบ้าน การปิดสถานที่หรือจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและความรุนแรงของโรคโควิด-19

มีการศึกษาพบว่าการไม่ออกกำลังมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19: การศึกษาในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ 48,440 ราย12 การศึกษาถึง อัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิต ในกลุ่มที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (0-10 นาที/สัปดาห์) กลุ่มที่ออกกำลังกายบ้าง (11-149 นาที/สัปดาห์)  และกลุ่มที่ออกกำลังกายตามคำแนะนำ (ตั้งแต่ 150นาที/สัปดาห์ ขึ้นไป)  ในผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 48,440 คน ที่ทำการศึกษาช่วง 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พบว่า ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมีอัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็น 2.26, 1.73 และ  2.49 เท่า ของผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามคำแนะนำตามลำดับ และผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายมีอัตราการนอนโรงพยาบาล การนอน ICU และการเสียชีวิต เป็น 1.20, 1.10 และ  1.32 เท่า ของผู้ที่ออกกำลังกายบ้างตามลำดับ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นการนอน ICU ที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป 

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นช่วงที่ส่วนใหญ่มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น จึงควรเพิ่มกิจกรรมทางกายที่บ้าน บางท่านมีเครื่องออกกำลังกายที่บ้านอาจจะได้นำกลับมาใช้ หรืออาจจะมีกิจกรรมทางกายที่สามารถปฏิบัติในบ้านได้ เช่น เดินอยู่กับที่หน้าโทรทัศน์ แกว่งแขน แอโรบิก โยคะ ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ยังอาจจะมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ดังคำกล่าว “ไทยฟิต ติดบ้าน ต้านโควิด” ซึ่งได้แก่ กินดี (2:1:1) มีขยับ หลับสบาย คลายเครียด รวมถึงงดบุหรี่และเหล้า นอกเหนือจากการป้องกันเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม