สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด

โดย
| |
อ่าน : 551

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด thaihealth

สสส.สานพลังภาคีเครือข่าย-นักสังคมสงเคราะห์ สร้างความเข้าใจชุมชนคลองเตยช่วงการระบาดโควิด-19 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ชูชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย ชุมชนเข้มแข็งมีแผนรับมือ ปรับตัวตั้งรับสถานการณ์ได้

พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคประชาสังคมต่างๆ ในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 1

สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด thaihealth

โดยได้ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างเครือข่าย “นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา” ให้คำปรึกษาในภาวะความเครียดจากการได้รับผลกระทบ และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม สร้างองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชน สามารถดูแลจัดการเครือข่ายในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองได้

สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด thaihealth

โดยชุมชนริมทางรถไฟคลองเตยเป็น 1 ใน 5 ชุมชนที่ สสส. ได้พัฒนาเป็นชุมชนนำร่อง ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุด รวดเร็วเกินกว่าที่ชุมชนจะสามารถตั้งรับได้ แต่แผนที่วางรากฐานแนวคิดการบริหารจัดการไว้ เช่น แผนป้องกันและเฝ้าระวัง แผนลดผลกระทบ แผนสื่อสารชุมชน เป็นต้น ทำให้ชุมชนสามารถรับมือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้  

สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด thaihealth

“การระบาดในรอบนี้ สสส.ได้เชื่อมประสานกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 13 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมืองเพื่อให้มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น” พญ.ขจีรัตน์ กล่าว

สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด thaihealth

ด้าน ผศ.รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจำภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่าย ได้พัฒนาชุมชนนำร่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ใน 5 ชุมชนนำร่อง ได้แก่ 1.ชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กทม. 2.ชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 3.ชุมชนศิริสุข อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 4.ชุมชนวัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และ 5. ชุมชนคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด thaihealth

โดยหวังให้ชุมชนร่วมกับระบบบริการสุขภาพ ทำให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังทางสังคม และดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ 1.แผนเผชิญเหตุที่มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ศักยภาพชุมชนการกำหนดแผนเผชิญเหตุ และแผนส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 2.กลไกเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชน ที่สานพลังความร่วมมือทั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ วัดและชุมชน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 3.กลไกการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม ผ่านแกนนำสื่อสารชุมชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนในชุมชน

“สำหรับชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย มีการนำร่องโครงการตลาดชุมชน และสินค้าชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากเศรษฐกิจในระลอกแรก ถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ แผนดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การเฝ้าระวังในชุมชน ซึ่งการเตรียมแผนต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ชุมชนปรับตัวตั้งรับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น” ผศ.รณรงค์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม