ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ

| |
อ่าน : 883

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth

เผย แรงงานไทย 37 ล้านคน เสี่ยงโรค NCDs รุมเร้า แถมเครียดจัด สสส. ผนึก 3 กระทรวงหลักดูแลแรงงานไทย ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ 180 แห่ง ปั้น ผู้นำสร้างสุขภาพ 600 คน ลุยศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน วิจัยดันกฎหมายช่วยเหลือ ยัน ผลสำเร็จนวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace ช่วยแรงงาน SMEs มีความสุข

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ประมาณ 37.5 ล้านคน ใช้ชีวิตในที่ทำงาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตถึงร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย

ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth

สสส. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  ปี  2564  นี้  จึงได้สานพลังกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม” โดยใช้นวัตกรรมที่ได้พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน  4  นวัตกรรม  ได้แก่  1.ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)  2.ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ  3.แพ็กเกจตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคม 14 รายการ และ  4. แอปพลิเคชันให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ควบคู่กับแนวคิด  Happy Workplace  สร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของคนทำงาน  เนื่องจากกลุ่มแรงงานเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้อยู่รอดจึงต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายยกระดับสถานประกอบการเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ 180 แห่ง และอบรมบุคลากรเป็นผู้นำสุขภาพ 600 คน” ดร.ประกาศิต กล่าว

ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)   กล่าวว่า  จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบว่า วัยแรงงานขอรับบริการเรื่องความเครียด วิตกกังวลจากการทำงานถึง ร้อยละ 40 ของสายทั้งหมด 70,268 สาย  สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตของวัยแรงงาน ที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ผ่านโครงการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ  16  แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา ดูแลส่งเสริมสุขภาพ ช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคต่าง ๆ ผลจากการดำเนินงาน   สามารถลดวันลาได้  1,840  วันต่อปี ลดค่าเสียโอกาสเนื่องจากการหยุดงานกว่า 4 ล้านบาท และลดค่ารักษาพยาบาลกว่า 1 ล้านบาท การร่วมมือกับ สสส. ดำเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม” ครั้งนี้ จึงนับเป็นการขยายผลให้เกิดการกระจายไปสู่คนวัยทำงานในสถานประกอบการในวงกว้าง

ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth

นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน   กล่าวว่า   ช่วงโควิด-19 กระทรวงแรงงาน  ร่วมกับ สสส. ริเริ่มแนวทางความร่วมมือเพื่อลดโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน  ภายใต้แนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน  (Healthy and Safety Thailand)  จัดตั้ง “คลินิกโรคจากการทำงาน”  117  แห่ง เพื่อตรวจคัดกรองโรค  ป้องกันปัญหาสุขภาพแรงงาน  พร้อมสนับสนุนหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดแทรกนวัตกรรมแนวคิด  Happy Workplace  ส่งเสริมการทำงานในชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและคนทำงาน ขณะนี้ ได้เร่งดำเนินโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอพัฒนาสุขภาวะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ  โดยจะผลักดันให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด

ชู 4 นวัตกรรม ยกระดับสุขภาพคนทำงาน สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth

นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนโครงการสุขภาวะแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ผลสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace ในการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดองค์กรสุขภาวะ  274  แห่ง มีนักสร้างสุของค์กร  2,600  คน ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กร  12  แห่ง และเครือข่ายสนับสนุนสร้างสุขภาวะคนทำงานใน SMEs  255  หน่วยงาน 

นอกจากนี้ สถานประกอบการ  749  แห่ง ยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสร้างความสุขในองค์กร ที่สำคัญกระทรวงการคลังอนุมัติข้อเสนอลดหย่อนภาษี  2  เท่า ให้บริษัทที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ขณะนี้ เตรียมเสนอให้มีรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรแห่งความสุขครั้งแรกของไทยเข้าสู่การพิจารณา ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ลงทุน  1  บาท ให้ผลตอบแทนทางสังคม   7  บาท สะท้อนแรงงานไทยมีความสุขมากขึ้น   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม