แม้จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่...การป้องกันที่ดีที่สุด คือ สวมหน้ากาก - เว้นระยะห่าง - ล้างมือ

| |
อ่าน : 391

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ