สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ

โดย
| |
อ่าน : 1,182

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

เทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นวันครอบครัว คนไทยมักเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อใช้เวลาแห่งความสุขนี้อยู่กับครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เช่น เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ เป็นต้น  อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด   ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้สิ่งที่ต้องไม่ประมาทคือ เราต้องระมัดระวัง การ์ดอย่าตก งดกิจกรรมตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด

“สงกรานต์ปีนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาดื่มเพิ่มมากขึ้น เพราะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน และเริ่มมีสัญญาณว่าประชาชนอาจมีการรวมกลุ่ม ตั้งวงดื่มเหล้าสังสรรค์ เล่นการพนัน ซึ่งนอกจากเพิ่มความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุ ปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาทแล้ว ยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย” เป็นข้อมูลจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จัดกิจกรรมการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย เช็คอินกับครอบครัว” ตระหนักถึงความปลอดภัยโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, งดกิจกรรมเสี่ยง ที่สำคัญคือควรงดตั้งวงดื่มสุรา หรือเล่นการพนัน หันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์อยู่บ้านให้ความสำคัญกับครอบครัว ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ถือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคม

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

โดยใช้แนวทาง SMS (Small Meaningful and Safe) คือการจัดกิจกรรมเล็กๆ มุ่งเน้นไปที่คุณค่าความหมายของงานประเพณี ไม่จำเป็นต้องเน้นงานใหญ่โต หรือเป็นแหล่งที่พบปะรวมคนเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19

“เราสำรวจพบสิ่งที่น่ากังวลในช่วงวันสงกรานต์ คือยังมีประชาชน ร้อยละ 18.53 ยังเลือกที่จะตั้งวงดื่มเหล้า ตั้งวงเล่นไพ่กับญาติและเพื่อนๆ รวมไปถึงออกเที่ยวตามสถานบันเทิงผับบาร์ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19” เป็นข้อมูลจาก นางสาวจรีย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่จะทำในช่วงสงกรานต์ปี 2564 เมื่อโควิด-19 ยังไม่จบ

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

นางสาวจรีย์ เล่าต่อว่า จากการสอบถามในภาพรวมพบว่า ร้อยละ 35.7 ยังมีความกังวลมากต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ร้อยละ 56.4 มีความกังวลอยู่บ้าง เมื่อถามถึงกิจกรรมที่จะทำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าร้อยละ 76 เลือกอยู่บ้านทำกิจกรรมกับครอบครัว เข้าวัดทำบุญไหว้พระ ตักบาตร และสังสรรค์กันภายในครอบครัว

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

นางสาวจรีย์ แนะนำวิธีฉลองสงกรานต์แบบ New normal ให้ปลอดภัยจากโควิด ดังนี้

1. เคร่งครัดกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ รักษาวินัยในการป้องกันโควิด-19

2. เดินทางเท่าที่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่คนพลุกพล่าน

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

3. ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับครอบครัว เน้นความปลอดภัยไม่เสี่ยงโควิด-19

4. ไม่ตั้งวงดื่มสุรา หรือเล่นการพนัน งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

5. สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน ต้านโควิด-19

6. ทำบุญตักบาตร แบบชีวิตวิถีใหม่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดที่ร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

7. ก่อนหยิบจับอาหาร ควรล้างมือให้สะอาด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

ด้าน “นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์” อายุ 49 ปี ฉายาไข่ ในหมง คนต้นแบบเลิกเหล้า จ.นครศรีธรรมราช เล่าให้ฟังว่า เคยติดเหล้าหนักจนสุขภาพทรุดโทรม ไม่มีเรี่ยวแรงทำงานทำการ เกิดปัญหาการเงิน ชาวบ้านต่างเอือมระอา รวมถึงมีพฤติกรรมการตั้งวงดื่มเหล้า ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 ได้ง่าย จนกระทั่งครอบครัวขอให้ลองเลิกเหล้าเข้าพรรษากับทาง สสส.

ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ช่วยให้สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้สำเร็จ ทำให้ทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในช่วงผลกระทบจากโควิด-19 ที่สำคัญได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมา

สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ thaihealth

เทศกาลสำคัญอย่างสงกรานต์ นับเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้กลับไปหาครอบครัว อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างน้อยปีละครั้ง อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 สสส.ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้ของคุณ เป็นปีที่อบอุ่นและปลอดภัยจากโควิด-19

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม