กำหนดการ กิจกรรมเปิดตัว Happy learn : เกษียณคลาส ออนไลน์

| |
อ่าน : 359
กำหนดการ
กิจกรรมเปิดตัว Happy learn : เกษียณคลาส ออนไลน์
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 
ที่ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  ซ.งามดูพลี
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
10.00 - 10.20 น.     เปิดตัว Happy learn : เกษียณคลาส
• ที่มาในการพัฒนา Happy learn : เกษียณคลาส
โดยคุณธนากร  พรหมยศ
• การสนับสนุนและความคาดหวังของ สสส. ในการสนับสนุน Happy learn : เกษียณคลาส โดย นางภรณี  ภู่ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
• กิจกรรมเปิดตัว
10.20 - 11. 20 น.     สนทนาความรู้หัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
วิทยากรโดย 
• คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ 
• ครูหนึ่ง - วรฤทัย ภักดีวิจิตร 
• รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
• ศ.ศศิพัฒน์  ยอดเพชร
11.30 - 12.30 น.     นำเสนอและทดสอบการเรียนการสอน เกษียนคลาส และระบบ Happy Learn
12.30 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม