รู้เท่าทันโรคไต แค่ปรับตัวและปรับใจ

โดย
| |
อ่าน : 884

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

รู้เท่าทันโรคไต แค่ปรับตัวและปรับใจ thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคไต ถือเป็นภัยเงียบที่มักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมาจากหลายปัจจัย แต่ปัจจุบันกลับพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการกินเค็มจัด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการป่วยเป็นโรคไต

นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก “ไตวายไม่ตายไวแค่ปรับใจและปรับตัว” ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน (ชั้น 4) อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสตูล โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล, สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 12 สงขลา, ตัวแทนจากประกันสังคมจังหวัดสตูล ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้ดูแลและอสม. ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกอำเภอเข้าร่วมประมาณ 100 คน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตจำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม ที่ถือเป็นภารกิจหลักของเหล่ากาชาดอยู่แล้ว ประกอบกับเมื่อมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพและอสม. เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานการดูแลสุขภาพเชิงรุก ทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและสุดท้ายคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้

ด้านแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล กล่าวว่า ในปัจจุบันโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและอัตราการสูญเสียชีวิตที่สูง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของการรับประทานยา, การรับประทานอาหารซึ่งโรคไตในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจากทีมสุขภาพได้ทันท่วงที ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ เกิดการตระหนักสู่การปรับใจและปรับตัว เพื่อชะลอการเสื่อมของไตและนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

สำหรับโรคไตแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งระยะที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคือระยะที่ 4 คือไตเสื่อมมากทำงานได้เหลือน้อยกว่า 35% และระยะ 5 คือไตวายระยะเรื้อรังทำงานได้น้อยกว่า 15% ในส่วนของอาการของโรคไตที่พบบ่อยคือระยะแรก ผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการแต่ทราบว่าเป็นโรคไต จากผลตรวจเลือดหรือผลตรวจปัสสาวะผิดปกติ หนังตาบวม บวมตามตัว ปวดศีรษะจากความดันโลหิตสูง มีปัสสาวะเป็นฟอง และปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม