โรคอ้วนในเด็ก ภัยสุขภาพที่ป้องกันได้

โดย
| |
อ่าน : 669

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

โรคอ้วนในเด็ก ภัยสุขภาพที่ป้องกันได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคอ้วนในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเด็กๆ ชอบกินขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก ซึ่งในระยะยาวเด็กๆ อาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาได้

ที่โรงแรมซีซี อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  น.ส.ธิดา ไกรนรา ท้องถิ่น จ.พะเยา เป็นประธานเปิดเวทีมหกรรมสร้างการเรียนรู้การปรับพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดภาวะอ้วนในสถานศึกษาและสรุปบทเรียน เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนอาหารปลอดภัยและขยายการทำงานของพื้นที่จังหวัดพะเยา 

น.ส.พวงทอง ว่องไว ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าประชาชนทั่วไปเผชิญปัญหาด้านภาวะโภชนาการ เรื่องของ ความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ทั้งเรื่อง หรือสารเคมีที่ตกค้างในอาหารและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน นอกจากนี้ยังพบโรคอ้วนในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเด็กไทยนิยมบริโภคความหวาน โดยเฉพาะบริโภค ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม ชาเขียว เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีโรคอ้วนมีอยู่ 5 อย่างคือปัญหาหัวใจและหลอดเลือด, ปัญหาระบบหายใจ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กปัญหานิ่วในถุงน้ำดี ปัญหาที่ให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น

น.ส.พวงทอง กล่าวว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อดำเนินงานที่เน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และลดภาวะเด็กอ้วนในแต่ละสถานศึกษา อำเภอเมืองและดอกคำใต้ รวม 46 โรงเรียน ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่ามีเด็กอ้วน 301 คนสามาลดน้ำหนักได้ 133 คน รวมทั้งท้องถิ่น 25 แห่งมีกลไกขับเคลื่อนคณะทำงานอาหารปลอดภัย เพื่อดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

ด้าน ผศ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ประเมินโครงการ กล่าวว่า วันนี้พฤติกรรมการบริโภคของเด็กมีความเสี่ยง ทั้งในประเด็นของการบริโภคของทอดและแป้งสูง เช่นการทานข้าวผัด ข้าวมันไก่ ไก่ทอด รวมถึงบหมี่กึ่งสำเร็จรูป ติด 1 ใน 5 ขออาหารในแต่ละวัน รวมทั้งผลไม้ที่นิยมรับประทานและมีความเสี่ยวต่อสารเคมีตกค้างคือ องุ่น และแอปเปิล ดังนั้นทั้งครอบครัวและโรงเรียนจึงต้องให้ความสำคัญ และปรับพฤติกรรมการบริโภคให้ปลอดภัยและลดภาวะอ้วน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม