ถวายโล่ยกย่องเกียรติคุณ วัดต้นแบบสงฆ์ไทยไกลโรค

| |
อ่าน : 1,669

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์สยามรัฐ

ถวายโล่ยกย่องเกียรติคุณ วัดต้นแบบสงฆ์ไทยไกลโรค thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถวายโล่ยกย่องเกียรติคุณ วัดต้นแบบ และพระสงฆ์ต้นแบบ "สงฆ์ไทยไกลโรค"

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมแสดงความยินดี แด่พระครูสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย เนื่องในโอกาสได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณ วัดต้นแบบและพระสงฆ์ต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค ถวายโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อ.เมืองตรัง

ด้วยโครงการการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อสื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” สู่พระสงฆ์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านสุขภาพพระสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมีภาคีเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์อย่างเข้มแข็ง สร้างสรรค์ และยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณในหลายภาคส่วน

ทั้งนี้โครงการได้พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการมอบโล่เกียรติคุณยกย่อง วัด โรงพยาบาล ผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่งจังหวัดตรัง มีผู้ที่สมควรได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณจากโครงการดังนี้ วัดประสิทธิชัย วัดต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค พระครูสิทธิโสณ พระสงฆ์ต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค นางปรีดา สาราลักษณ์ โรงพยาบาลตรัง นวัตกรและพยาบาลต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง กลุ่มงานต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม