หนุนเด็กรู้เท่าทันสื่อ ไม่รังแกกันทางออนไลน์

โดย
| |
อ่าน : 2,032

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

หนุนเด็กรู้เท่าทันสื่อ ไม่รังแกกันทางออนไลน์ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. จับมือ ม.มหิดล เผยผลสำรวจพฤติกรรมเด็กถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ยังน่าห่วง หนุนเด็กไทยรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ของเด็กไทย ปี 2563-2564 ผ่านเว็บไซต์ midlkids.com ในจำนวนนักเรียน 2,609 คน จาก 63 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าสมรรถนะ 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่พฤติกรรม Cyber bullying ยังคงน่าเป็นห่วง

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีฯ กล่าวว่า พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี 4 ด้าน คือ 1. เข้าถึงสื่อสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ย 75%, 2. วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน อยู่ที่ 73%, 3. สร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูล อยู่ที่ 86% และ 4. ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 71% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาการเข้าถึงสื่อเพื่อให้สามารถใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขณะที่ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า กลุ่มเด็กอายุ 6-8 ปี คะแนนเฉลี่ยด้านที่ 1 อยู่ 56% ห่วงเรื่องการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสม ขณะที่กลุ่มอายุ 9-12 ปี เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก แต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ที่เป็นทั้งผู้กระทำและเหยื่อ รวมไปถึงวัยที่อยากรู้อยากเห็นและความคึกคะนอง ทำให้ขาดการวิเคราะห์สื่อลดน้อยลง ผู้ปกครอง ภาคการศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรร่วมเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางเพื่อ ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของเด็กไทย เพื่อเติบโตเป็น "พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม