สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด

โดย
| |
อ่าน : 7,538

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ “วัคซีนเพื่อสังคมไทย สู้โควิด”สำรวจพบคนไทยกว่า 60% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังเข้าใจผิด! ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีโอกาสติดเชื้อ-ไม่แพร่ ห่วงฉีดวัคซีนแล้วป้องกันแบบชีวิตวิถีใหม่ลดลง “ไม่เว้นระยะห่าง-ไม่สวมหน้ากาก-ไม่ล้างมือ”

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารสุข(สธ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) องค์การอนามัยโลก(WHO) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการสร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีน โดยสร้างการรับรู้ประชาชนให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และรู้วิธีปฏิบัติตัวในการรับบริการวัคซีนและหลังรับวัคซีน ซึ่งสสส.ทำหน้าที่พัฒนากลไกการสื่อสาร “วัคซีนเพื่อสังคมไทย สู้โควิด” จึงได้จัดทำชุดข้อมูลความรู้ 2 ประเด็น คือ 1. การทำงานของวัคซีนในการป้องกันโรคข้อมูลชุดถามตอบข้อสงสัยของประชาชน และ 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต้องทำควบคู่กับชีวิตวิถีใหม่

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า สสส. ได้สำรวจความคิดเห็นต่อการรับวัคซีนไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 (Covid-19) เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องวัคซีน ผ่านการทำแบบสอบถามจำนวน 1,017 คน พบว่า ส่วนใหญ่ 62.9% พร้อมเข้ารับวัคซีน มี 27.1% ไม่แน่ใจ และ 9.9% ไม่ต้องการฉีดวัคซีน ที่น่าสนใจคือ พบว่า 24% ยังเข้าใจผิด/ไม่แน่ใจ ว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่มีโอกาสติดเชื้อโควิด และ 33% เข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากติดเชื้อจะไม่แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น

“ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อรับวัคซีนแล้ว คนไทยอาจจะมีแนวโน้มลดการปฏิบัติแบบ “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ New Normal ทั้งการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ทั้งๆ ที่หลังฉีดวัคซีนยังจำเป็นต้องเคร่งครัดในการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ เนื่องจากวัคซีนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของอาการป่วย แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ขณะเดียวกัน 40% กลัวผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน แต่ 75% ไม่รู้จักหมายเลข 1422 และ 1669 เพื่อสอบถามผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน” ดร.สุปรีดา กล่าว

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า   สสส. รณรงค์สื่อสารสังคมให้ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด-19 โดยทำการศึกษาพฤติกรรมคนไทย เพื่อปรับปรุงพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร โดยเฉพาะโจทย์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเรื่องวัคซีนที่เป็นเรื่องใหม่ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้อง ตอกย้ำกับสังคมว่า วัคซีนทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรค สร้างความรู้ความเข้าใจถึงอาการข้างเคียง หรือผลไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับวัคซีน รวมถึงการดูแลตนเอง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรับวัคซีน

ที่สำคัญต้องกระตุ้นให้คนไทยแม้รับวัคซีนแล้วยังต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในชีวิตวิถีใหม่ คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย โดยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งสปอตทางโทรทัศน์ สื่อเสียง โปสเตอร์ วิดีโอ สื่อออนไลน์ โดยในการสื่อสารเรื่องโควิดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา สสส. ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อจอภาพเคลื่อนไหว จอในสนามบิน รวมทั้งสื่อรถไฟฟ้า รถประจำทาง และโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยไม่ได้คิดมูลค่าเป็นการมุ่งการทำงานเชิงรุกเพื่อร่วมเผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์สู่ส่งคมไทย

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

สสส. เร่งสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด thaihealth

“สสส.สื่อสารไปยังประชาชนให้ศึกษาข้อมูลในการฉีดวัคซีนให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะการฉีดวัคซีนเป็นความสมัครใจ โดยผลิตชุดข้อมูลจำเป็น ก่อนรับวัคซีน หลังรับวัคซีน คือ ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงก่อนฉีดวัคซีน ฉีดแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ผู้ป่วยโรคที่ควรฉีดวัคซีนก่อน เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน เบาหวาน มะเร็ง กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ เช่น ผู้มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน สตรีมีครรภ์ เด็กต่ำกว่า 18 ปี ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง เหล่านี้เรามีการทำข้อมูลรอบด้าน ถูกต้องและชัดเจน” นางสาวสุพัฒนุช กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม