โรงอาหารลดแคลอรี่ ใส่ใจสุขภาพห่างไกลโควิด

โดย
| |
อ่าน : 1,076

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

โรงอาหารลดแคลอรี่ ใส่ใจสุขภาพห่างไกลโควิด thaihealth

แฟ้มภาพ

การบริโภคอาหารตามปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวัน เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย โดยได้มีการจัดทำโครงการโรงอาหารลดแคลอรี่ขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโควิด-19 ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

อาจารย์ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน และหัวหน้าโครงการรับประทานอาหารปลอดภัย ใส่ใจแคลอรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรับประทานอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การบริโภคอาหารตามปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวันเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเกิดโรคต่างๆ ของผู้บริโภคทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามปริมาณแคลอรี่ เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเกิดการรับรู้ภาวะคุกคามต่ออันตรายของการบริโภคอาหารไม่สมดุลต่อวัน โดยการรับรู้ถึงความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดอัตราการเจ็บป่วยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการดูแลบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในชุมชน

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาหารรายย่อย (พ่อค้าแม่ค้า) ที่ให้บริการค้าขายอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือเป็นกลุ่มแกนนำด้านการบริการอาหารให้แก่บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ดังนั้น หากกลุ่มแกนนำสามารถถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ปริมาณแคลอรี่จากอาหารของร้านตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บริโภคทุกคนได้ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่

โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้ และมี ดร.พัชณิยา เอกเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นคณะดำเนินโครงการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม