สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 325
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
601 PO64-00679 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตเนื้อหาสุขภาวะเพื่อสื่อสารการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ 07-09-2021
602 PO64-00680 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/นิทรรศการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 07-09-2021
603 PO64-00682 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของชำร่วยในวาระโอกาสสำคัญ 07-09-2021
604 PO64-00683 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและแก้ไขเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  07-09-2021
605 PO64-00684 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตชุดข้อมูลสื่อสารในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. 07-09-2021
606 PO64-00685 จ้างบำรุงรักษาระบบ Data Loss Prevention ประจำปีงบประมาณ 2564 08-09-2021
607 PO64-00686 จ้างบำรุงรักษาระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 08-09-2021
608 PO64-00687 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องต่ออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564 08-09-2021
609 PO64-00689 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างจัดงานแถลงข่าววาระครบรอบ 20 ปี สสส. 09-09-2021
610 PO64-00690 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตออกแบบอินโฟกราฟฟิกเพื่อสื่อสารสานพลังสร้างเสริมสุขภาพ  09-09-2021
611 PO64-00691 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญสื่อสัมพันธ์ 09-09-2021
612 PO64-00692 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างเผยแพร่บทความสุขภาวะ/ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 09-09-2021
613 PO64-00693 บำรุงรักษาระบบ Thaihealth Connect 08-09-2021
614 PO64-00694 จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กิจการสร้างสุข 22-09-2021
615 PO64-00695 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 22-09-2021
616 PO64-00696 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise)  10-09-2021
617 PO64-00697 จ้างพัฒนาเนื้อหาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศูนย์กิจการสร้างสุข 10-09-2021
618 PO64-00698 จ้างบริหารการส่งเสริมการขายและดูแลระบบ E-Commerce ศูนย์กิจการสร้างสุข 10-09-2021
619 PO64-00699 จ้างบริหารจัดการและดูแลการสื่อสารบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 10-09-2021
620 PO64-00700 จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับการดำเนินงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 22-09-2021
621 PO64-00701 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 10-09-2021
622 PO64-00704 จัดจ้างผลิตเสื้อยืดและเสื้อโปโล งานกิจกรรม สสส. 13-09-2021
623 PO64-00705 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19  13-09-2021
624 PO64-00706 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตรคุยด้วยคำถาม นำด้วยปัญญา (Leading with Questions) และหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสานความร่วมมือ (Leading with Empathy) 13-09-2021
625 PO64-00707 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตร Visual Note 13-09-2021
626 PO64-00708 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตร Result Based Circle : RBC 13-09-2021
627 PO64-00710 ซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วพร้อมบริการติดตั้ง 13-09-2021
628 PO64-00711 จัดทำส่วนขยายงานเพิ่มเติมเว็บไซต์ คุยเรื่องเพศ.com 14-09-2021
629 PO64-00712 "จ้างจัดพิมพ์คู่มือ Community Isolation งบประมาณจัดสรร : 273,053.30 รหัสโครงการจัดซื้อจัดจ้าง : N64-19049" 14-09-2021
630 PO64-00713 จัดจ้างทำเพลงและมิวสิกวิดีโอสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน สสส. 14-09-2021
631 PO64-00714 จัดจ้างผลิตวิดีโอสั้นให้ความรู้ประเด็นคุยกับลูกเรื่องเพศ และงานตัดต่อวิดีโอประเด็นสุขภาวะ 14-09-2021
632 PO64-00715 จ้างผลิตหนังสือแผนหลัก สสส. (พ.ศ. 2565-2567) 14-09-2021
633 PO64-00716 จ้างผลิตหนังสือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ 14-09-2021
634 PO64-00717 "จัดจ้างผลิตและติดตั้งสื่อตกแต่งอาคาร สสส. งบประมาณจัดสรร : 200,000.00 บาท รหัสโครงการจัดซื้อจัดจ้าง : N64-19050" 14-09-2021
635 PO64-00719 โครงการจ้างทำสื่อเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์สำหรับการบริหารจัดการโครงการ 15-09-2021
636 PO64-00720 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสื่อสารเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สสส. 15-09-2021
637 PO64-00721 จ้างพัฒนาระบบ Learning Management system 15-09-2021
638 PO64-00722 จ้างเหมาบริการ Call Center เพื่อให้บริการด้านการใช้งานระบบไอที ประจำปีงบประมาณ 2564 20-09-2021
639 PO64-00723 โครงการจัดซื้อจัดซื้อและติดตั้งม่านภายในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 17-09-2021
640 PO64-00724 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับการดำเนินงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 17-09-2021
641 PO64-00725 จ้างบริการอีเมล์ Google 17-09-2021
642 PO64-00731 โครงการพัฒนาระบบ e-Form เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ 21-09-2021
643 PO64-00733 จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 4 โซนสวนสาธารณะ และชั้น 5 โซนสมาคมธรรมศาสตร์ 21-09-2021
644 PO64-00734 จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมกระจกช่องแสงบ่อน้ำชั้น 1 21-09-2021
645 PO64-00735 จ้างประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้จัดการกองทุนฯ ประจำปี 2564 21-09-2021
646 PO64-00737 จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซด์  Thaihealth Watch 27-09-2021
647 PO64-00738 จ้างเหมาวาดภาพประกอบหนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิตสร้างพลังสมอง 21-09-2021
648 PO64-00739 โครงการ จ้างจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 21-09-2021
649 PO64-00740 จ้างจัดทำระบบ E-Commerce สำหรับศูนย์กิจการสร้างสุข 21-09-2021
650 PO64-00741 จ้างบริหารจัดการคลังสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุข  21-09-2021
651 PO64-00743 จ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิตสร้างพลังสมอง 21-09-2021
652 PO64-00744 จ้างบริการโปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ 21-09-2021
653 PO64-00745 จ้างบริการระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 21-09-2021
654 PO64-00746 จัดทำสื่อการเรียนรู้ (E-learning) เรื่องการจัดทำค่าใช้จ่ายของข้อเสนอโครงการและแนวปฏิบัติทางภาษี 21-09-2021
655 PO64-00747 จ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์โมดูลการจ่ายค่าจ้าง เรื่อง การเรียกดูข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง 21-09-2021
656 PO64-00748 จ้างผลิตแผ่นพับแนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 21-09-2021
657 PO64-00749 จ้างบริหารจัดการผลิตเนื้อหาและกราฟฟิกข้อความผ่าน Line และ Email Marketing 21-09-2021
658 PO64-00750 จ้างสนับสนุนการจัดฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 21-09-2021
659 PO64-00751 จ้างศึกษาแนวทางและออกแบบ User Interface สำหรับระบบ Thaihealth Academy 21-09-2021
660 PO64-00753 บำรุงรักษาระบบ Connect สสส. ประจำปีงบประมาณ 2564 14-09-2021
661 PO64-00754 จ้าง Import Accrued PO Year 64 สำหรับ Sage 22-09-2021
662 PO64-00755 จ้างปรับปรุงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ปีงบประมาณ 2564 22-09-2021
663 PO64-00756 จ้าง Manday สำหรับปรับปรุงระบบ Thaihealth Connect (Mobile)  22-09-2021
664 PO64-00758 โครงการจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  27-09-2021
665 PO64-00760 "จัดจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชันให้ความรู้การดูแลตนเองและสุขภาพกายใจ เลขแผนจัดชื้อ N64-19042 งบประมาณจัดสรร 440,305.00  บาท" 27-09-2021
666 PO64-00761 จ้างบริหารจัดการการขนส่งกระจายสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุข 30-09-2021
667 PO64-00762 จ้างผลิตชุดของเล่นเสริมจิตนาการเด็กปฐมวัย 29-09-2021
668 PO64-00767 จ้างผลิตบูธแนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 27-09-2021
669 PO64-00768 จ้างบริการต่ออายุโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Single Apps 27-09-2021
670 PO64-00769 จ้างขนย้ายอุปกรณ์พัสดุของ ThaiHealth Academy 27-09-2021
671 PO64-00770 ซื้อเครื่องพิมพ์สำนักงาน 27-09-2021

 

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ