NCDs อันตรายกว่าโควิด-19 คร่าชีวิตคนไทยวันละ 1,000 คน

| |
อ่าน : 3,186

ที่มา : เดลินิวส์

NCDs อันตรายกว่าโควิด-19 คร่าชีวิตคนไทยวันละ 1,000 คน thaihealth

แฟ้มภาพ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases : NCDs) ที่ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง เป็นภัยร้ายที่คุกคามชีวิตคนทั่วโลก

องค์การสหประชาชาติเคยประกาศในที่ประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อ 19 ก.ย. 54 ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุม เพราะกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ไม่เพียงทำให้ประชาชนสุขภาพไม่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานด้อยประสิทธิภาพ อาจทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรุนแรง

ภัยร้ายจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ยังเกินกว่าภัยร้ายจากโรคโควิด-19 หลายเท่า เพราะคนเป็นโรคมีจำนวนมาก เป็นโรคเรื้อรังนานนับสิบปี การดูแลรักษาต้องใช้ทรัพยากรมาก ทั้งบุคลากร ยา และเครื่องมือ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย กล่าวว่า "กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย เป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงกว่าโควิด-19 หลายเท่าตัว เพราะพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้วันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน คิดเป็นมูลค่ามหาศาลที่ระบบบริการสาธารณสุขต้องจ่ายเพื่อดูแลผู้ป่วย เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ยา และเครื่องมืออุปกรณ์"

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่ป้องกันได้ หลักสำคัญของการควบคุมป้องกันคือการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคที่ไม่จำเป็น ลดปัจจัยเสี่ยง อื่น ๆ และการส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองที่จำเป็นต่อการป้องกันโรค

การลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคคือ ลดการกินอาหารปริมาณที่มากเกิน ลดการกินอาหารหวาน อาหารเค็มและอาหารไขมันสูง กำจัดหรือลดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ประกอบด้วย งดการสูบบุหรี่ ลดการสูดอากาศที่มีควัน มีฝุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 งดการดื่มแอลกอฮอล์ ลดความโมโหฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง รวมถึงลดการเสพสื่อ หรือกิจกรรมนั่ง ๆ นอน ๆ ที่ทำให้อยู่เนือยนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เป็นต้น

การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองจากการเพิ่มพฤติกรรมดี ประกอบด้วย เพิ่มการขยับให้มีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอในแต่ละวัน เดินให้มากขึ้น ให้ได้ 8,000-10,000 ก้าวทุกวัน เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย และเพิ่มการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ เป็นต้น

การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทำให้ประชาชนตระหนัก รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมพลังให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมีส่วนส่วนร่วมในการจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สู่วาระแห่งชาติ คุมเข้มอาหารหวานมันเค็ม ปรับระบบบริการผู้ป่วยวิถีใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตัดวงจรโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างสุขภาวะที่ดี

"การให้ความรู้อย่างเดียวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาก การควบคุมป้องกันโรค ต้องมีนโยบายสาธารณะ ในปี 2564 สสส.และภาคีเครือข่ายจะติดตามและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1.การจัดบริการผู้ป่วย ผู้ที่เสี่ยงต่อ NCDs  แบบวิถีใหม่ ลดความแออัด ลดการรอคอย และผู้ป่วยมีข้อมูลใช้ติดตามและปรับเปลี่ยนสุขภาพของตัวเองได้ 2.การควบคุมสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารหวานมันเค็ม

3.ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ด้วยการเดิน โดยส่งเสริมการใช้รถขนส่งมวลชน พัฒนาสวนสาธารณะและทางเดินเท้าในเมืองและทุกท้องถิ่นให้ปลอดภัย เข้าถึงง่ายกับประชาชนทุกเพศทุกวัย 4.การส่งเสริมหน่วยงาน/องค์กรให้ดูแลสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร เพื่อให้ปราศจาก NCDs และเข้าสู่วัย สูงอายุอย่างมีคุณภาพ" ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส. กล่าวสรุป.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม