สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 3,212

หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ หมายเหตุ
1 PO64-00001 จัดนิทรรศการสุขภาวะแนะนำองค์กร สสส.ในงานเด็กพิการเรียนไหนดี 64 “ปั้นฝันเป็นตัว” 19-10-2020  
2 PO64-00002 จัดซื้อน้ำดื่ม สสส. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 19-10-2020  
3 PO64-00003 ค่าติดตั้ง ค่าขนย้าย ค่ารื้อถอน ค่าขนของ ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนจาก สสส. ไปจัดกิจกรรมออกบูธ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 26-10-2020  
4 PO64-00004 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 8 เครื่อง 29-10-2020  
5 PO64-00005  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  29-10-2020  
6 PO64-00006 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Koom รุ่น Auto Thermoscan PRO 29-10-2020  
7 PO64-00007 จ้างจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของหน่วยงาน SDU 29-10-2020  
8 PO64-00008 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการจัดการผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์สู่แนวปฏิบัติ (Project Development)  03-11-2020  
9 PO64-00009 ซื้อน้ำดื่ม  02-11-2020  
10 PO64-00010 จ้างจัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร 03-11-2020  
11 PO64-00011 ค่าดำเนินการติดตั้งบู๊ตนิทรรศการ (ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน) นิทรรศการในงานวิ่ง Thaihealth Day Run 2020 ณ สนามศุภชลาสัย  03-11-2020  
12 PO64-00012 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564  02-11-2020  
13 PO64-00013 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 30-10-2020  
14 PO64-00014 จ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะการนำเพื่อสร้างความร่วมมือ  03-11-2020  
15 PO64-00015 จ้างจัดทำรายงานของคณะกรรมการประเมินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06-11-2020  
16 PO64-00016 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบจัดการศูนย์อาหาร  05-11-2020  
17 PO64-00017 จัดกิจกรรมบริหารจัดการระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 09-11-2020  
18 PO64-00018 ดำเนินการผลิตปกหุ้มหนังสือการ์ตูนสุขภาวะทางเพศ ปกหน้า-หลัง ขนาด 14.3x20.5 ซม. กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เคลือบ PVC เงา 1 ด้าน พับปีกปกหุ้มตัวเล่ม 09-11-2020  
19 PO64-00019 จ้างผลิต EVO Backdrop หน้าตรง (มุมโค้ง) ขนาดกว้าง 300 ซม. X 240 ซม. พร้อมงานพิมพ์ และกระเป๋าผ้าเก็บอุปกรณ์แบบมีคันชักและล้อลาก 09-11-2020  
20 PO64-00020 จ้างพัฒนาโปรแกรม, ระบบ (การเขียน,ปรับปรุง,พัฒนา,ออกแบบ)รายงานการ Import ข้อมูลค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 09-11-2020  
21 PO64-00021 จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564  10-11-2020  
22 PO64-00022 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2564  10-11-2020  
23 PO64-00023 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่จัดการประชุม  13-11-2020  
24 PO64-00024 จ้างสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสส. ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564  06-11-2020  
25 PO64-00025 ซื้อถังขยะเพื่อใช้ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  10-11-2020  
26 PO64-00026 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ของ Fire pump  10-11-2020  
27 PO64-00027 จ้างซ่อมแซมและ Over Haul ปั้ม CDP 10-11-2020  
28 PO64-00028 จ้างซ่อมตู้น้ำดื่ม  10-11-2020  
29 PO64-00029 ดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานกิจกรรม"รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน" ณ รัฐสภา 10-11-2020  
30 PO64-00030 ซื้อคลอรีนน้ำ 10% 10-11-2020  
31 PO64-00031 ซ่อมปั๊มน้ำเสีย 10-11-2020  
32 PO64-00032 จ้าง"ตรวจสอบรายงานการเงินของสวัสดิการภายในสำนักงาน : ร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2563"  11-11-2020  
33 PO64-00033 จ้างทำคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่อบ.140/2563 ทั้งนี้ ส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ทำคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ อบ.140/2563  11-11-2020  
34 PO64-00034 จ้างบริการอีเมล G Suite Basic จำนวน 10 บัญชี 16-11-2020  
35 PO64-00035 ซื้ออุปกรณ์นำเสนอในห้องประชุมพร้อมบริการติดตั้ง 16-11-2020  
36 PO64-00036 จ้างออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา สสส. 16-11-2020  
37 PO64-00037 ซื้อน้ำยาเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2564  16-11-2020  
38 PO64-00038 จ้างรวมแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายใน และงานระบบวิศวกรรมของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  16-11-2020  
39 PO64-00039 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.กิจกรรมงาน "INSPIRING THAILAND DAY ตอน อัศจรรย์พลังอาสา" ณ LIDO CONCERT สยามสแควร์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 16-11-2020  
40 PO64-00042 จ้างดำเนินการแก้ไขระบบเว็บไซต์หลัก สสส. 18-11-2020  
41 PO64-00044 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 24-11-2020  
42 PO64-00045 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  24-11-2020  
43 PO64-00046 จ้างบริการกำจัดแมลงภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564  24-11-2020  
44 PO64-00047 จ้างจัดกระบวนการ Coaching แก่บุคลากร สสส. “Happy Healthy Club”  25-11-2020  
45 PO64-00048 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.  25-11-2020  
46 PO64-00050 จ้างตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบภายใน รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง "โครงการตรวจสอบรายงานการเบิกเงินกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2563" 25-11-2020  
47 PO64-00051 "ดำเนินการผลิตชุดมาสคอตและชุดนักแสดง สำหรับการผลิตภาพยนต์โฆษณารณรงค์ลดอุบัติเหตุ""Covid man""โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ" 25-11-2020  
48 PO64-00053 "ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 108 รายการ 216 เล่ม" 26-11-2020  
49 PO64-00054 จ้างทบทวนการจัดทำ Core Competency, Leadership Competency และ Functional Competency  26-11-2020  
50 PO64-00055 จ้างเหมาจัดงานสื่อสาร 10  พฤติกรรมสุขภาพคนไทย  (Thaihealth Watch) บน platform online  26-11-2020  
51 PO64-00056 ค่าจัดกิจกรรม บริหารจัดการระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ลำโพงเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเสียง 27-11-2020  
52 PO64-00057 จ้างจัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ  27-11-2020  
53 PO64-00058 จ้างบริหารจัดการแปลงผักสาธิต  30-11-2020  
54 PO64-00059 ค่าเขียนบทความ เขียนข้อมูล ประเด็นต่างๆ ผลิตข้อมูลสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย  30-11-2020  
55 PO64-00061 จัดซื้อกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย  01-12-2020  
56 PO64-00062 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างตามภารกิจ จำนวน 7 เครื่อง  02-12-2020  
57 PO64-00063 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 4 เครื่อง 01-12-2020  
58 PO64-00064 จ้างซ่อมบำรุงจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 04-12-2020  
59 PO64-00065 จ้างบริหารจัดการงานบริการห้องพยาบาล  04-12-2020  
60 PO64-00066 จ้างเหมาพัฒนาแนวทางการสื่อสาร ThaiHealth Watch 04-12-2020  
61 PO64-00067 ค่าผลิตสื่อบริเวณจุดประชาสัมพันธ์  07-12-2020  
62 PO64-00068 จ้างปรับปรุงและย้ายจุดตู้ไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำเสีย  07-12-2020  
63 PO64-00069 จ้างออกแบบและจัดทำชุดเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร  07-12-2020  
64 PO64-00070 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล(Digital Object Library) 07-12-2020  
65 PO64-00071 จ้างผลิตถุงผ้าปีใหม่ SOOK ปี 2564 07-12-2020  
66 PO64-00072 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ (AED)  07-12-2020  
67 PO64-00073 จ้างนักเขียนโปรแกรมประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสาร ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 01-12-2020  
68 PO64-00074 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 07-12-2020  
69 PO64-00075 จ้างผลิตและสื่อสารสกู๊ปสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย 08-12-2020  
70 PO64-00076 ดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในกิจกรรมงาน"สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา" ณ รัฐสภา วันที่จัดงาน 14 ธันวาคม 2563  08-12-2020  
71 PO64-00077 จ้างเหมาจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย  (Thaihealth Watch) 09-12-2020  
72 PO64-00078 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (Developmental Evaluation) 09-12-2020  
73 PO64-00079 จ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ2564 14-12-2020  
74 PO64-00080 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ วันเด็ก  14-12-2020  
75 PO64-00081 จ้างออกแบบปกหนังสือคู่มือภาคีและจัดทำอาร์ตเวิร์ค-กราฟฟิค จำนวน 5 เล่ม  14-12-2020  
76 PO64-00082 จ้างเหมาบริการทรัพย์สินทางปัญญา  14-12-2020  
77 PO64-00083 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองและซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน 14-12-2020  
78 PO64-00084 จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมภายในห้องเก็บของชั้นใต้ดิน B1 ด้วย PU Foam Injection  14-12-2020  
79 PO64-00085 จ้างสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานด้านบัญชีการเงิน และบริหารโครงการสำหรับภาคแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 14-12-2020  
80 PO64-00086 ซื้อหมึก HP Toner CE285AC จำนวน 15 กล่อง 14-12-2020  
81 PO64-00087 ซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำห้องพยาบาล สสส. 14-12-2020  
82 PO64-00088 จ้างซ่อมบานหน้าต่างม่านบังแสงอัตโนมัติชั้น 4 14-12-2020  
83 PO64-00089 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID ประจำปีงบประมาณ 2564 14-12-2020  
84 PO64-00090 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Data Tank ประจำปีงบประมาณ 2564  14-12-2020  
85 PO64-00091 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเด็น  โรงเรียนปลอดบุหรี่  14-12-2020  
86 PO64-00092 ซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท(Instant Messaging Application) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสุขภาวะ ทางผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารเปิดสิทธิ์ใช้งาน รายละเอียดตามขอบเขตงานข้อ 5 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 16-12-2020  
87 PO64-00093 จ้างบริหารจัดการข้อมูล Repackaging และพัฒนาเนื้อหาสนับสนุนประเด็น NCDs ชุดความดันและเบาหวาน 16-12-2020  
88 PO64-00094 จ้างดำเนินการออกแบบวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข/มุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ 17-12-2020  
89 PO64-00096 ซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วพร้อมบริการติดตั้ง 18-12-2020  
90 PO64-00097 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 18-12-2020  
91 PO64-00098 ซื้อสายพานและอะไหล่ FCU เครื่องปรับอากาศ VRV Type พร้อมบริการติดตั้ง  18-12-2020  
92 PO64-00099 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อสนับสนุนงานภาคีสัมพันธ์ 18-12-2020  
93 PO64-00100 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อรองรับการตรวจสอบของ (บริษัทสามสิบสี่ ออดิต จำกัด) 18-12-2020  
94 PO64-00101 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเด็น UD 23-12-2020  
95 PO64-00102 จัดจ้างผลิตสปอตโฆษณาวิทยุโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ 23-12-2020  
96 PO64-00103 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่องผลกระทบของอุบัติเหตุ 23-12-2020  
97 PO64-00104 จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 23-12-2020  
98 PO64-00105 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  23-12-2020  
99 PO64-00106 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา  23-12-2020  
100 PO64-00111 ซื้อหนังสือปั้นให้รุ่ง 25-12-2020  

 

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ