รณรงค์จัดการขยะ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดย
| |
อ่าน : 1,974

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รณรงค์จัดการขยะ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดนครพนม มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อจัดการขยะในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่บริเวณลานพนมนาคา อ.เมือง จ.นครพนม นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ เดินรณรงค์การจัดการขยะในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

ดร.ศุภกร ศรเพชร รอง ผอ.ฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดโอกาส ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดมหาธาตุ ชุมชนหนองบึกทุ่ง และชุมชนหนองแสง 2 เนื่องจากทั้ง 5 พื้นที่นี้มีปัญหาด้านการเพิ่มขึ้นของขยะจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการคัดแยกขยะในเส้นทางท่องเที่ยว และการรณรงค์การจัดการขยะในเส้นทางท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะให้กับชุมชนทั้ง 5 พื้นที่ ในการพัฒนากิจกรรมรูปแบบการจัดการขยะในชุมชน เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อรองรับขยะรีไซเคิลในชุมชน การอบรมใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ การจัดการขยะทั่วไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงการคัดแยกขยะอันตรายเพื่อให้หน่วยงานรับไปกำจัดต่อไป

นายชัชวาล กล่าวว่า นครพนมมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น "เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ" แต่ปัจจุบัน จ.นครพนม ยังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับชุมชนอื่นทั่วไป เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นทำให้มีการขยายตัวของเมือง เกิดการเร่งและการเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังขาดการวางแผนด้านการจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดวิกฤติปัญหาขยะสะสมในแต่ละวันสูงสุด 39 ตัน แบ่งเป็นขยะทั่วไป 8.85 ตัน ขยะรีไซเคิล 21.8 ตัน ขยะอินทรีย์ 8.15 ตัน และขยะอันตราย 0.2 ตัน

นอกจากนี้ยังมีขยะที่ไม่สามารถกำจัดได้ (ขยะสะสม) มีปริมาณ 1 ตันต่อวัน โดยผู้ก่อขยะส่วนใหญ่นอกจากเป็นประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณสูงมากในแต่ละปีที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด โดยพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว บางคนทิ้งไม่ถูกถัง ไม่มีจุดทิ้งขยะให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น ทำให้เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเพื่อกราบไหว้องค์พญานาค วัดต่าง ๆ บริเวณริมโขง ยังพบความสกปรกจากการทิ้งขยะ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนทุก ๆ คน ต้องตระหนักในเรื่องของขยะและช่วยกันหาแนวทางในการจัดการขยะในพื้นที่ตนเอง ตั้งแต่ต้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม