กำหนดการ งานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน เล่นเปลี่ยนโลก

| |
อ่าน : 263
กำหนดการ
งานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน “เล่นเปลี่ยนโลก”
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ลานจอดรถ อาคาร 5 กรมอนามัย
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียน + ตรวจคัดกรอง 
13.30 - 13.40 น.     ชมนิทรรศการรูปภาพผู้อำนวยการเล่น (play worker) + บูธคลัสเตอร์ 4 บูธ
13.40 - 13.55 น.     ชมลานเล่น Play Anywhere Play Anytime (Family Free Fun) 
3 บริบท ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน
13.55 - 14.00 น.     ชมวีดีทัศน์ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
14.00 - 14.25 น.     พิธีแถลงข่าว การขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้อำนวยการเล่น (play worker) เชิงรุก
 • ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 • นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมอนามัย
 • คุณประพจน์ บุญมี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
 • คุณณัฐยา บุญภักดี ผอ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.
 • คุณเชษฐา มั่นคง ผอ. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
14.25 - 14.35 น.     เปิดตัวหลักสูตรการอบรมทักษะผู้อำนวยการเล่น (play worker) ออนไลน์ และถ่ายภาพร่วมกัน
14.35 - 14.50 น.     พิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมทักษะผู้อำนวยการเล่น (play worker)
14.50 - 15.00 น.     สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม