เด็กสุรินทร์งดหวาน รู้ทันฟันผุและโรคอ้วน

โดย
| |
อ่าน : 1,840

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

เด็กสุรินทร์งดหวาน รู้ทันฟันผุและโรคอ้วน thaihealth

แฟ้มภาพ

การดูแลสุขภาพช่องปาก ลดการกินหวานในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และส่งต่อไปยังผู้ปกครอง รวมถึงคนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการกินหวาน อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนและฟันผุ ทำให้สุขภาพของเด็กๆ ดีขึ้นห่างไกลโรค

เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสม โรงเรียนบ้านกันเตรียง ต.ท่าแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เข้าร่วมกับ "เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน" โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ให้ความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food literacy)

โรงเรียนบ้านกันเตรียงเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีเด็กนักเรียนกว่า 300 คน ก่อนหน้านั้นพบปัญหาเด็กฟันผุ ร้อยละ 30 น้ำหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 15 หลังจากที่เริ่มดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปี พบว่าจำนวนเด็กฟันผุลดลงเหลือ ร้อยละ 15 เด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์ลดลงเหลือร้อยละ 8 ถือว่าดีในภาพรวมของการร่วมมือ

นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนใหม่ จากที่เคยมีน้ำอัดลมขายก็ยกเลิก และขอความร่วมมือรอบโรงเรียนงดขายขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม พร้อมบูรณาการความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การทำนา ปลูกผักสวนครัว ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาเป็นอาหารในครัวของโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กๆ แปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพช่องปาก ลดการกินหวานในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และส่งต่อไปยังผู้ปกครองรวมถึงคนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการกินหวานอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนและฟันผุ

การขับเคลื่อนให้ความรู้และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจะมีสภานักเรียนทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยสภานักเรียนยังทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ไปให้คนในชุมชน รวมถึงมีกิจกรรมการแสดงหุ่นมือ หนึ่งในนวัตกรรมของโรงเรียน เพื่อให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนอื่น และชาวบ้านในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม