คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

| |
อ่าน : 1,815
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

ในวันอังคารที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ข่าวที่รอคอยอยู่ก็มาถึงตั้งแต่เช้าตรู่ ว่าคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสำคัญขององค์กรอนามัยโลก ได้มีมติเอกฉันท์ที่จะมอบรางวัลนั้น ให้กับ สสส. โดยจะนำข้อเสนอนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกในค่ำวันเดียวกัน เรารอจนค่ำ คำประกาศอย่างเป็นทางการก็ออกมา

ในวันรุ่งขึ้นหลังจากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรที่เสนอชื่อ สสส. เข้าพิจารณารางวัล ได้แถลงข่าวออกมา ผมก็ตัดสินใจเขียนสารลงในเฟซบุ๊กของตัวเอง ดังนี้

"เมื่อวานนี้ ตอนค่ำ คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกได้ประกาศผลรางวัล Nelson Mandela for Health Promotion ให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในฐานะองค์กรที่มีผลงานสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ

การได้รับการยอมรับในระดับโลกครั้งนี้ย่อมเป็นความภูมิใจขององค์กร และผู้เกี่ยวข้องทั้งมวล ซึ่งผมขอเป็นตัวแทนกล่าวถึงผู้ที่สมควรร่วมรับความชื่นชมที่เป็นผลของงานสะสมต่อเนื่องยาวนานตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรคณะกรรมการ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ตลอดจนภาคีสร้างเสริมสุขภาพทั้งหลาย

สสส. เป็นองค์กรที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นองค์กรเปิด มีกลไกให้พลังความคิด สติปัญญา จิตสาธารณะและพลังการลงมือทำของคนจำนวนมากและหลากหลาย มาร่วมขบวนการสร้างสุขภาวะให้ผู้คนในสังคม

หวังให้ ชาว สสส. ทั้งมวล ร่วมรับความชื่นชมยินดีในผลงานที่ช่วยกันสร้างนี้ และแปรเปลี่ยนเป็นพล้งที่จะจับมือเดินทางในเส้นทางสร้างสุขเบื้องหน้าต่อไปครับ"

นั่นเป็นสารแรกที่ผมในฐานะผู้จัดการ สสส. ต้องการจะสื่อออกไปสู่ผู้คนจำนวนมากที่สมควรจะได้ยินดีและภาคภูมิใจ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมทำให้ สสส. ได้รับรางวัลนี้

และสำหรับสาธารณะชนทั่วไป ผมก็อยากให้ได้รับรู้ความจริงของกลไก สสส. ที่ไม่ใช่เป็นเพียง "กองทุน" ที่ใช้เงินภาษียาสูบและสุรามาทำงาน หรือเป็นเพียงหน่วยงานที่รณรงค์สื่อสารตามสื่อต่างๆ หรือเป็นเพียงกลไกรัฐย่อยหนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณะสุขทำนองเดียวกับกรมกองในราชการ แต่ที่จริงแล้ว "สสส. เป็นกลไกนวัตกรรมทางการเงินการคลังของประเทศ" เพื่อจุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน ให้มาร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพ ที่คำตอบโจทย์สุขภาวะสำคัญในยุคปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่บริการทางการแพทย์ และยาเป็นหลักเช่นในอดีต แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม วิถีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมเสียมากกว่า

ยี่สิบปีที่ผ่านมา สสส. ได้ผ่านเรียนรู้ที่ดำเนินพันธกิจที่ซับซ้อนและยุ่งยากนี้มาโดยตลอด ด้วยการออกแบบกลไกที่จะสานพลังความคิด พลังใจ พลังความร่วมมือของผู้คน และองค์กรจำนวนมาก ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ระบบสนับสนุนที่พยายามให้คล่องตัวแต่โปร่งใส การกำกับติดตามประเมินผลที่สร้างการเรียนรู้จากความล้มเหลวและความสำเร็จในแต่ละย่างก้าว กลไกถักทอภาคีพันธมิตรในหลากหลายแวดวงให้หนุนเสริมกันและกันไปทั่วแผ่นดิน

บนเส้นทางแบบใหม่นี้ สสส. ต้องฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามและการโจมตีมาตลอดเส้นทาง จากผู้ที่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งผู้เสียประโยชน์ แต่การฟันฝ่าผ่านพ้นมรสุมเหล่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่า การสร้างผลงานให้ประจักษ์ พิสูจน์คุณค่าของกลไกแบบใหม่ของสังคมไทยชิ้นนี้ด้วยประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นจริง

เมื่อวันหนึ่งที่องค์การสูงสุดของวงการสุขภาพระดับโลก ให้การยอมรับและยกย่องผลงานของ สสส. อย่างเป็นรูปธรรม มันจึงเป็นเรื่องอันสมควรที่เจ้าของร่วมของผลงานที่สร้างสมมาถึงจุดนี้ จะได้รับความปีติร่วมกัน และใช้เป็นโอกาสสื่อสาร "ความเป็น สสส." ให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นด้วย

สารในเฟซบุ๊คดังกล่าว รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเนื่องมาอาจจะไปถึงเพื่อนักสร้างเสริมสุขภาพได้เพียงระดับหนึ่ง ผมจึงขอนำมาถ่ายทอดและขยายเพิ่มเติม ณ ที่นี้ครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ