จ.ยโสธร ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี

โดย
| |
อ่าน : 2,434

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

จ.ยโสธร ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี thaihealth

แฟ้มภาพ

ความปลอดภัยทางถนน เป็นสิ่งที่ต้องสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือน เพื่อสร้างความตระหนัก ทางจังหวัดยโสธร จึงได้ดำเนินโครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี 

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร (ศปถ.จังหวัด)  ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตามที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564

นายสมเพชร เปิดเผยว่า ในปี 2564 จังหวัดยโสธร ได้ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และยโสธร โดยใช้กลไกการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.

อีกทั้งจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี และขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร และสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยโสธร นำข้อมูลสถิติผู้ถูกลงโทษจากเมาแล้วขับ เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก อีกทั้งเป็นการป้องกัน ป้องปรามไม่ให้ทำผิดกฎหมายการจราจร และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม